Villainbrott

En statistisk kortanalys
En analys av utvecklingen av bostadsinbrott sedan millenieskiftet.
Inbrott i villa och radhus (villainbrott) beskrivs ofta som ett sommarfenomen. Statistiken visar dock ett annat mönster under senare år, nämligen en kraftigt förhöjd nivå det fjärde kvartalet. En närmare granskning av utvecklingen av antalet anmälda villainbrott per månad visar att perioden efter millennieskiftet genomgått tre faser.
Denna publikation finns endast för nedladdning

Fakta om publikationen

Författare: Anton Färnström, Olle Westlund
Publikationsår: 2011

URN:NBN: urn:nbn:se:bra-40

Kundkorg

Summa: