Rapportomslag Prostitution och människohandel för sexuella ändamål

Prostitution och människohandel för sexuella ändamål

En första uppföljning av regeringens handlingsplan

Den 10 juli 2008 presenterade regeringen en handlingsplan mot prostitution och människohandel. Den innehåller 36 åtgärder som syftar till att stärka arbetet mot sexuell handel samt förbättra situationen för de individer som är utsatta.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

En första delrapport

Brottsförebyggande rådet (Brå) har fått i uppdrag av regeringen att följa upp och utvärdera handlingsplanen. Detta är en första delrapport. Med hänsyn till att de flesta uppdragsgivare ännu inte avslutat sina uppdrag, ligger fokus i denna rapport främst på hur olika myndigheter och organisationer tolkat sina uppdrag, vad de hittills har genomfört samt vad de planerar att göra. En slutrapport ska lämnas den 31 januari 2012.

Rapporten vänder sig främst till regering och riksdag, rättsväsendet, och övriga som i sin verksamhet kommer i kontakt med offer för prostitution och trafficking samt till alla andra som intresserar sig för denna fråga.

Fakta om publikationen

Författare: Anna Eklund, Stina Holmberg
Publikationsår: 2010

Rapport: 2010:5
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-399

Kundkorg

Summa: