Rapportomslag Illegal handel med hotade djur- och växtarter

Illegal handel med hotade djur- och växtarter

En förstudie

Den här rapporten visar att handeln med hotade djur- och växtarter är mångsidig och mer omfattande än vissa trott. Den innefattar såväl sköldpaddor, ödlor, elfenben, björnskinn och leoparddelar som kaktusar och orkidéer.

 

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Tillvägagångssätt, motiv och gärningspersoner

"Det som är skrämmande, det som talar emot det jag sa nyss att vi har en låg brottslighet...är ju att så fort vi tittar efter brottslighet... så hittar vi den."

Citatet ovan sätter fingret på den inställning som många har om att handeln med hotade arter är ett litet problem i Sverige.

Den här rapporten visar att handeln med hotade djur- och växtarter är mångsidig och mer omfattande än vissa trott. Den innefattar såväl sköldpaddor, ödlor, elfenben, björnskinn och leoparddelar som kaktusar och orkidéer. Samtidigt växer intresset för att bevara floran och faunan i takt med att allt fler arter hotas av utrotning. Efter förstöringen av naturliga levnadsplatser och klimatförändringar utgör handeln med hotade arter det största hotet mot den biologiska mångfalden. Sammanlagt hotas 30 000 arter av utrotning på grund av handel. Allt från sällskapsdjur till möbler och bantningspreparat säljs inom ramen för både illegala och legala strukturer. Brott begås såväl medvetet som av okunskap för att tillgodose den efterfrågan som finns. 

Rapporten beskriver hur den illegala handeln går till, vilka motiven och gärningspersonerna är samt vilken efterfrågan som finns på hotade arter. För att minska denna globala kriminalitet föreslås i rapporten brottsförebyggande insatser, men också brottsbekämpande åtgärder för att fler så kallade artskyddsbrott ska upptäckas och utredas på ett effektivt sätt. 

Fakta om publikationen

Författare: Johanna Hagstedt, Lars Korsell
Publikationsår: 2008

Rapport: 2008:14
Publikationsnummer: ISBN 978-91-85664-99-3
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-330

Kundkorg

Summa: