Rapportomslag Polisens utredningar av våld mot kvinnor i nära relationer

Polisens utredningar av våld mot kvinnor i nära relationer

Det finns stora skillnader mellan olika polismyndigheter i hur stor andel av anmälningarna om våld mot kvinnor i nära relationer som klaras upp.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Antal uppklarade brott kan öka

Vissa polismyndigheter utmärker sig år efter år genom att ha en hög andel personuppklarade ärenden, medan andra har en låg andel. För att studera i vilken utsträckning det är olikheter i arbetssätt som ligger bakom dessa skillnader har Brå gått igenom 600 förundersökningar från fyra polismyndigheter. Genomgången visar att ju mer systematiskt man arbetar med utredningarna, desto högre är personuppklaringen. Brå bedömer att andelen personuppklarade ärenden i riket skulle kunna öka från omkring 28 procent i dagsläget till mellan 40 och 50 procent.

Studien är gjord på uppdrag av Rikspolisstyrelsen.

Fakta om publikationen

Författare: Fredrik Marklund, Anna Nilsson
Publikationsår: 2008

Rapport: 2008:25
Publikationsnummer: ISBN 978-91-86027-18-6
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-331

Kundkorg

Summa: