Rapportomslag Hatbrott 2007

Hatbrott 2007

Rapporten är en sammanställning av brottsanmälningar med främlingsfientliga, islamfobiska, antisemitiska och homofobiska hatbrottsmotiv i Sverige år 2007. Ett hatbrott kan vara allt från ett mord till kränkande klotter på någons husvägg — vad som avgör om det är ett hatbrott eller inte är motivet till brottet.

 

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Om motiv och utsatthet

Okänd person har ringt José och tydligt uttalat att José är en "blattejävel" och "svartskalle".

Ovanstående är ett typiskt exempel på ett främlingsfientligt uttalande och ett citat ur Hatbrott 2007.

Även om oenighet råder kring vad som bör inkluderas i termen hatbrott råder internationell enighet om att händelsen är ett resultat av bristande respekt för mänskliga rättigheter och människors lika värde. Uppgifter om hatbrott har redovisats i Sverige sedan år 1993.

I Hatbrott 2007 redovisas till skillnad från tidigare års rapporter även uppgifter om utsatthet för hatbrott utifrån målsägandeuppgifter och den Nationella trygghetsundersökningen (NTU).

Dessutom redogör rapporten för hur stor andel av hatbrottsanmälningarna som klarats upp och i hur hög grad personer misstänkta för hatbrott är brottsligt belastade. I rapporten ges även information om huruvida hatbrotten är ideologiskt motiverade, om personer misstänkta för brotten samt om hatbrottens regionala fördelning.

Fakta om publikationen

Författare: Klara Klingspor, Anna Molarin, Tove Sporre
Publikationsår: 2008

Rapport: 2008:15
Publikationsnummer: ISBN 978-91-86027-00-1
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-317

Kundkorg

Summa: