Rapportomslag Medling igår, idag och imorgon

Medling i går, i dag och i morgon

En kort skrift om medling vid brott

Från den 1 januari 2008 är alla kommuner skyldiga att kunna erbjuda medling vid brott till lagöverträdare under 21 år. Brottsförebyggande rådet, Brå, har sedan 2003 haft regeringens uppdrag att stimulera införandet av medling vid brott i kommunerna.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Satsningar på många områden

Uppdraget har bland annat inneburit en stor satsning på utbildning av medlare och medlingssamordnare, föreläsningar och seminarier för poliser, socialarbetare och åklagare. Brå har också gett ut ett antal rapporter, en handbok och en utbildningsfilm.

Medling i går, i dag och i morgon sammanfattar de kunskaper och erfarenheter som Brottsförebyggande rådet, Brå gjort under tiden för sitt regeringsupppdrag. I rapporten pekar Brå på de faktorer som är avgörande för att organisera och bedriva en framgångsrik medlingsverksamhet.

Fakta om publikationen

Författare: Lottie Wahlin
Publikationsår: 2008

URN:NBN: urn:nbn:se:bra-326

Kundkorg

Summa: