Rapprtomslag Utvecklingen av dödligt våld mot kvinnor i nära relationer

Utvecklingen av dödligt våld mot kvinnor i nära relationer

Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem. För att kunna hejda — eller åtminstone minska — våldet behövs ökade kunskaper om orsakerna till att män dödar den kvinna som de har en nära relation till.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Fakta om publikationen

Författare: Mikael Rying
Publikationsår: 2007

Rapport: 2007:6
Publikationsnummer: ISBN 978-91-85664-61-0
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-276

Sociala faktorer är viktiga

Många av de män som begår brotten har tidigare hotat eller misshandlat kvinnan. Svartsjuka, separationer och kontrollbehov är några av motiven till dödandet. Låg social status och psykiska problem är vanligt bland männen, och nästan en fjärdedel av dem begår självmord i samband med brottet.

Sedan 1970-talet har det dödliga våldet mot kvinnor i nära relationer minskat. Sociala förändringar, ökat skydd för utsatta kvinnor och ett ökat ekonomiskt oberoende för kvinnor är några förklaringar till det, men det är fortfarande många kvinnor som varje år dödas av sin make eller tidigare make, sambo, fästman eller pojkvän.

Den här rapporten från Brå bygger på uppgifter från samtliga polisanmälda fall av dödligt våld i nära relationer under perioden 1990—2004. Det är den mest aktuella och genomgripande studie som skrivits i ämnet i Sverige. I ett avslutande kapitel diskuteras riskgrupper och samhällets åtgärder och möjligheter att förebygga dödligt våld i nära relationer.

Kundkorg

Summa: