Rapportomslag Ungdomar och brott åren 1995-2005

Ungdomar och brott åren 1995-2005

Resultat från sex självdeklarationsundersökningar bland elever i årskurs nio

Ungdomsbrottslighetens omfattning och utveckling är en återkommande fråga i samhällsdebatten. Eftersom många ungdomsbrott begås utan att de upptäcks eller anmäls ger den officiella kriminalstatistiken en viktig, men inte helt fullständig, bild av ungdomsbrottsligheten. Denna rapport kompletterar bilden.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Viktig kunskapskälla

De enkätundersökningar som sedan 1995 har gjorts bland ungdomar i årskurs nio kompletterar kunskapen om den faktiska ungdomsbrottslighetens omfattning, karaktär och utveckling. De svenska självdeklarationsstudierna utgör idag en av Europas främsta källor till kunskap om ungdomsbrottslighetens utveckling.

Rapporten Ungdomar och brott åren 1995—2005 är skriven av fil.dr Robert Svensson, verksam vid Brå. Huvudsyftet är att beskriva utvecklingen av andelen unga som deltagit i brott och andelen unga som utsatts för brott.

Fakta om publikationen

Författare: Robert Svensson
Publikationsår: 2006

Rapport: 2006:7
Publikationsnummer: ISBN 978-91-38-32259-8
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-241

Kundkorg

Summa: