Effektiva polisiära åtgärder mot brott

År 2003 fick Brottsförebyggande rådet i uppdrag att, i samråd med Rikspolisstyrelsen, göra en sammanställning av vilka polisiära åtgärder mot olika typer av brott som forskning eller beprövad erfarenhet har visat fungerar i Sverige. Sammanställningens syfte är att den ska kunna användas av polisen i projekt för att förebygga brott.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Beprövade metoder

Sammanställningen bygger i huvudsak på den forskning om polisiär verksamhet som bedrivits i Sverige samt de redovisningar av projekt, insatser och åtgärder som polismyndigheterna själva har lyft fram som viktiga. Det senare har, tillsammans med kompletterande material, utgjort underlag för vad som i uppdraget benämns beprövad erfarenhet. Vidare presenteras de slutsatser som dragits av en internationell sammanställning av utvärderingar av polisens brottsförebyggande insatser.

Fakta om publikationen

Författare: Emma Lindahl, Peter Lindström, Daniel Svensson
Publikationsår: 2004

Publikationsnummer: ISBN 91-38-37072-X
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-158

Kundkorg

Summa: