Rapportomslag Vad händer med unga lagöverträdare?

Vad händer med unga lagöverträdare?

Om överlämnande till vård inom socialtjänsten

Rättsväsendets reaktioner på ungdomsbrott är ett ständigt aktuellt ämne inom den kriminalpolitiska debatten i Sverige och påföljdssystemet för unga har reviderats vid ett flertal tillfällen under senare år.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Utvärdering av reform

Den 1 januari 1999 skedde en sådan revidering med syfte att förstärka och göra påföljden överlämnande till vård inom socialtjänsten tydligare. Brå fick tillsammans med Socialstyrelsen regeringens uppdrag att utvärdera denna reform. Rapporten vänder sig i första hand till representanter för rättsväsendet och socialtjänsten samt till andra yrkesgrupper som möter unga lagöverträdare.

Utvärderingens resultat presenteras huvudsakligen i denna rapport men kompletterande resultat finns även i rapporten "Åklagares, domares och socialtjänstens syn på påföljdssystemet för unga". Inom ramen för utvärderingen har även en intervjustudie gjorts där sju ungdomar intervjuas efter sin rättegång. Ungdomarna berättar om hur de upplevde rättegången och hur de har uppfattat påföljden. Intervjuerna presenteras i rapporten "Sju ungdomar om sin rättegång" .

Fakta om publikationen

Författare: Lisa Westfelt, Jonas Öberg
Publikationsår: 2002

Rapport: 2002:19
Publikationsnummer: ISBN 91-38-31974-8
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-88

Kundkorg

Summa: