Från storsvindel till småfiffel

Teman i internationell ekobrottsforskning

På området för ekonomisk brottslighet har Brå ambitionen att fungera ett kunskapscentrum och att sprida forskningsresultat. Bakgrunden är bland annat den strategi för samhällets samlade åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten som antogs av regering och riksdag år 1995 (Skr. 1994/95:217). Syftet med rapporten är att presentera och i viss mån diskutera internationell forskning om ekonomisk brottslighet.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Fakta om publikationen

Författare: Sven-Åke Lindgren, Christer Theandersson
Publikationsår: 2002

Rapport: 2002:3
Publikationsnummer: ISBN 91-38-31719-2
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-91

Kundkorg

Summa: