Internationell verksamhet inom det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism

För CVE:s verksamhet är inter­nationella kontakter och samarbeten viktiga inslag, såväl med nätverk som med andra länders motsvarigheter till CVE.

Exempel på nätverk som CVE ingår i är Radicalisation Awareness Network (RAN), EU:s nätverk mot våldsbejakande extremism och Campbell Collaboration. Inom EU deltar vi även i så kallade projektbaserade samarbeten, PBC (Project Based Collaborations) och i FN-sammanhang är CVE engagerade i ett arbete kring kopplingarna mellan sport och våldsbejakande extremism. Vidare är även deltaganden i internationella civilsamhällsorganisationer och expertorgan viktiga, och exempel på sådana är Nordic Safe Cities, Institute for Justice and the Rule of Law, Counter Extremism Project, Royal United Services Institute och Online Hate Prevention institute.

  • Målgrupp: Internationella aktörer inom området våldsbejakande extremism.
  • Samarbetspartners: Internationella aktörer inom området våldsbejakande extremism.
  • Startår: Löpande
  • Redovisningsår: Löpande