Internationell verksamhet inom det brottsförebyggande arbetet

Brå organiserar varje år den svenska uttagningen till EU:s brottsförebyggande tävling ECPA, om det bästa lokala brottsförebyggande projektet i EU.

Den europeiska finalen arrangeras av EU:s ordförandeland, som också sätter temat för det aktuella året. Syftet med tävlingen är att ge internationell spridning åt framgångsrikt brottsförebyggande arbete, och i Sverige är det Brå som, utöver att nominera ett bidrag, uppmärksammar och fördjupar berörda aktörers kunskap inom ett aktuellt tema. Det är EUCPN som arrangerar den europeiska best-practice-konferensen (BPC) om brottsförebyggande arbete i EU som följer av tävlingen. EUCPN arrangerar även årliga möten för nationella organisationer som stödjer brottsförebyggande frågor, där Brå deltar. De nordiska nationella brottsförebyggande råden träffas också årligen. År 2024 sker mötet på Grönland i september där fokus kommer vara arbete för att förebygga sexuella övergrepp mot barn. Det gör sammantaget att Brå har god kunskap i vad som sker på det brottsförebyggande området i Norden och Europa. Det arbete som Sverige gör på området är också intressant för andra länder, och varje år delar Brå med sig av svenskt arbete på olika sätt. I början av 2024 kommer exempelvis arbetet med GVI att presenteras på en europeisk konferens om urban säkerhet i Tallinn.

  • Målgrupp: Brottsförebyggande aktörer lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.
  • Startår: Löpande
  • Redovisningsår: Löpande