Internationell verksamhet inom det brottsförebyggande arbetet

Brå organiserar varje år den svenska uttagningen till EU:s brottsförebyggande tävling European Crime Prevention Award (ECPA), en tävling om det bästa lokala brottsförebyggande projektet i EU.

Den europeiska finalen arrangeras av EU:s ordförandeland, som också sätter temat för det aktuella året. Syftet med tävlingen är att ge internationell spridning åt framgångsrikt brottsförebyggande arbete, och i Sverige är det Brå som, utöver att nominera ett bidrag, uppmärksammar och fördjupar berörda aktörers kunskap på ett aktuellt tema. Det är European Crime Prevention Network (EUCPN) som arrangerar den europeiska konferensen om brottsförebyggande arbete i EU. EUCPN arrangerar även årliga möten för nationella organisationer som stödjer brottsförebyggande frågor, där Brå deltar. Motsvarande möte äger även rum mellan de nordiska länderna varje år.

  • Målgrupp: Brottsförebyggande aktörer lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.
  • Startår: Löpande
  • Redovisningsår: Löpande