Personuppgifter

Här får du information om hur Brå behandlar personuppgifter på webbplatsen.

Personuppgiftsansvarig

Brå är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in på webbplatsen och ansvarar för att dessa behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Offentlighetsprincipen

Brå är en statlig myndighet och det innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar.

Behandling av personuppgifter

På webbplatsen går det att anmäla sig till utbildningar, seminarier, och kontaktnät för  lokala brottsförebyggande aktörer. Det går också att prenumerera på information via e-post, till exempel nyhetsbrev och pressmeddelanden. Uppgifterna registreras i vårt kontaktregister för administration av anmälningarna (Paloma) och ger Brå möjlighet att vid senare tillfälle informera dig om Brå:s verksamhet, publikationer, konferenser med mera. Om du inte vill finnas i våra register var vänlig Kontakta oss.

Beställning av publikationer

När du beställer publikationer genom Brå:s webbplats behöver du ange en hel del information. Detta är för att underlätta för Norstedts Juridik som säljer våra publikationer. Vill du beställa material på annat sätt kan du istället ringa Norstedts Juridiks kundtjänst på 08-598 191 90 eller ladda ner publikationen i pdf-format från webbplatsen.

Rätt att begära information

Du har rätt att begära information om de personuppgifter som behandlas om dig på Brå och att begära rättelse av felaktiga uppgifter. Observera att vi bara har tillgång till personuppgifter som behövs för myndighetens egen verksamhet, till exempel diarier och prenumerantregister. Vill du veta om Brå behandlar personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till oss. Kontaktuppgifter finns under Kontakta oss.