Hitta rätt myndighet

Det är svårt att hitta rätt bland rättsväsendets myndigheter. Här har vi listat ämnen och länkar till din hjälp.
Hitta rätt myndighet

Ämne

 

Myndighet

 

 

 

Alkohol och droger

  
Utandningsprov för alkohol, drogtester - utförandet

 

Polisen

Narkotikaanalys

 

Rättsmedicinalverket

 

 

 

Anhållan

  
Vem har rätt att anhålla?

 

Åklagarmyndigheten

Vem beslutar om häktning?

 

Åklagarmyndigheten

 

 

 

Beslag

 

 

Vem har rätt att beslagta vid misstanke om brott?     

 

Polisen

Vad händer när åklagaren hävt beslaget?

 

Polisen

 

 

 

Brottsofferfonden

  
Vem kan söka projektpengar från Brottsofferfonden?

 

Brottsoffermyndigheten

 

 

 

Brottsutredning

  
Vem beslutar om att lägga ner en förundersökning?

 

Åklagarmyndigheten

När leder en åklagare förundersökningen?

 

Åklagarmyndigheten

Varför väcks inte åtal om brott har begåtts?

 

Åklagarmyndigheten

 

 

 

Domar och lagar

  
Rättsinformation

 

Lagrummet

Lagar

 

Riksdagen

Hur man överklagar en dom

 

Sveriges Domstolar

Hur får man tag i en domsakt på en dömd person?

 

På respektive tingsrätt (Sveriges Domstolar)

 

 

 

Ekonomisk brottslighet

  
Exempel på ekonomisk brottslighet

 

Ekobrottsmyndigheten

Vem svarar på frågor om penningtvätt?

 

Polisen

Vem utreder mutor och korruptionsbrott?

 

Riksenheten mot korruption inom Åklagarmyndigheten

 

 

 

Försvunna personer

 

 

Hur många personer anmäls försvunna i Sverige

 

Polisen

 

 

 

Häkte

 

 

Att vara häktad

 

Kriminalvården

 

 

 

Internationellt

 

 

Europeisk brottsstatistik

 

European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics

Hur driver man ett mål till Europadomstolen?

 

Sveriges Domstolar

 

 

 

Rättegång

 

 

Hur går en rättegång till?

 

Sveriges Domstolar

Hur går en brottsmålsförhandling till vid en tingsrätt?

 

Sveriges Domstolar

Offentlig försvarare

 

Åklagarmyndigheten

Offentlig målsägandebiträde

 

Åklagarmyndigheten

Vilken domstol tillhör du?

 

Sveriges Domstolar

Vittna i rättegång

 

Åklagarmyndigheten

Stöd inför rättegång för brottsoffer

 

Sveriges Domstolar

Stöd inför rättegång för brottsoffer

 

Brottsoffermyndigheten

Stöd inför rättegång för åtalad

 

Sveriges Domstolar

Stöd inför rättegång för vittne

 

Sveriges Domstolar

Stöd inför rättegång för vittne

 

Brottsoffermyndigheten

Rådgivning inför rättegång

 

Sveriges Domstolar

 

 

 

Skadestånd och ersättning

 

 

Hur och varför betalar man skadestånd?

 

Sveriges Domstolar

Hur får man ut sitt skadestånd?

 

Brottsoffermyndigheten

Vem har rätt till brottskadeersättning?

 

Brottsoffermyndigheten

Hur ansöker man om brottsskadeersättning?

 

Brottsoffermyndigheten

 

 

 

Statistik

 

 

Hur många brott anmäls?

 

Brottsförebyggande rådet

 

 

 

Straff och böter

 

 

Vilka straff som finns och vad de innebär (villkorlig dom, skyddstillsyn, fängelse)

 

Kriminalvården

Fängelse

 

Kriminalvården

Rättspsykiatrisk vård

 

Socialstyrelsen

Ungdomar (under 18 år)

 

Statens institutionsstyrelse

Frågor om straff och böter

 

Polisen

Strafföreläggande

 

Åklagarmyndigheten

Åtalsunderlåtelse

 

Åklagarmyndigheten

Fotboja

 

Kriminalvården

Hur betalar man sina böter?

 

Sveriges domstolar

Rättpsykiatrisk undersökning

 

Rättsmedicinalverket

Hur länge finns ett brott i belastningsregistret?

 

Polisen

 

 

 

Trafikbrott

 

 

Indraget körkort

 

Transportstyrelsen

 

 

 

Utsatt för brott

 

 

Från anmälan till rättegång

 

Brottsoffermyndigheten

Stöd för brottsoffer/vittne

 

Brottsoffermyndigheten

Vem kan få målsägandebiträde?

 

Sveriges domstolar

Vem kan få målsägandebiträde?

 

Åklagarmyndigheten

Särskilda företrädare för barn

 

Sveriges domstolar

Särskilda företrädare för barn

 

Åklagarmyndigheten

Skadestånd och brottsskadeersättning

 

Brottsoffermyndigheten

Vem kan få rättshjälp?

 

Sveriges domstolar

 

 

 

Åklagare

 

 

Vad arbetar åklagaren med?

 

Åklagarmyndigheten

 

 

 

Åtal/stämning

 

 

Vem fattar beslut om åtal?

 

Åklagarmyndigheten