Ekonomiskt stöd

Brå strävar efter att stimulera och utveckla kunskapen om att förebygga brott. Som ett steg i detta ger Brå årligen ekonomiskt stöd till utvärderingar och uppföljningar av brottsförebyggande insatser. Dessa kan ha initierats och genomförts i samverkan med en eller flera aktörer, som till exempel mellan kommun, polis, näringsliv, civilsamhälle eller andra organisationer.

Att utvärdera och följa upp brottsförebyggande arbete är viktigt för att ta reda på vad som fungerar. Genom att söka Brås ekonomiska stöd kan ni som brottsförebyggande aktör få möjlighet att anlita en person från universitet/högskola som genomför en utvärdering eller uppföljning. Detta kan med fördel vara en person från universitet eller högskola. Ta reda på hur ert brottsförebyggande arbete fungerar och bidra samtidigt till att utveckla kunskapen om brottsförebyggande arbete i Sverige!

2015 beviljades arbetet med BID Sofielund ekonomiskt stöd från Brå och en utvärdering har genomförts. Hjalmar Falck, utvecklingssamordnare från Malmö Stad, som arbetar med projektet menar på att utvärderingen har hjälpt dem att få redskap till framtida arbete.

Projekt som tilldelats ekonomiskt stöd för utvärdering eller uppföljning har inkommit med slutrapporter som vi publicerar här på webbplatsen. Här kan du läsa om tidigare projekt som Brå har gett stöd till. Observera att riktlinjerna för det ekonomiska stödet har varierat under åren och tidigare projekt kan ha beviljats stöd enligt andra riktlinjer än de som gäller i år.

Trygghet i lokaltrafiken, mobila ordningsvakters påverkan på ordningsstörningar, områdesbaserade insatser i socialt utsatta områden och olika typer av tekniska lösningar för att förebygga brott är några exempel på vad ansökningar som beviljats Brås ekonomiska stöd 2018 handlar om.

Utsatta områden

Anna Horgby, utredare på Brå

Södra Sofielund i Malmö har identifierats som ett av Sveriges utsatta områden enligt polisen. För några år sedan gjordes en satsning med kamerabevakning som nu utvärderats med ekonomiskt stöd från Brå. Flera indikatorer visar på minskad brottslighet och ökad trygghet i området.