Brottsrummet

Ungdomssajten Brottsrummet upphörde den 31 december 2017. Är du lärare kan du hitta en del material här nedan.

Brottsrummet var en satsning från Brottsförebyggande rådet som nu har avslutats. Ungdomssajten hade fakta och case om brottslighet som riktade sig till ungdomar och lärare.

Tips på andra sajter

Polismuseet har förutom utställningar och skolvisningar även pedagogiskt material i form av filmer och lärarhandledningar till aktuella utställningar.

Brottsoffermyndigheten står bakom Rättegångskolan med animationer och filmer som visar hur en rättegång går till. Det finns även en lärarhandledning att ladda ned. Myndigheten har även sidor som riktar sig till barn och ungdomar: www.jagvillveta.se

Ekobrottsmyndighetens ungdomssidor: www.ekobrott.se

Barnombudsmannen har information om barnkonventionen samt statistik om barn och unga.

Animerade program (Vår stad)

Här är de animerade programmen som fanns på Brottsrummet. De togs fram för några år sedan i Flash-format, vilket innebär att de inte längre fungerar med de flesta webbläsare. Eftersom de fortfarande efterfrågas låter vi de ligga kvar här för nedladdning en tid. De fungerar fortfarande i äldre versioner av webbläsaren Internet Explorer. Brå hjälper inte till med teknisk support.

Lärarhandledningarna från Brottsrummet

Här är några av de lärarhandledningar som togs fram till Brottsrummet. Materialet vänder sig till högstadiet och gymnasiet. De kan fortfarande vara till stöd när du planerar en lektion, men tänk på att de till viss del kan vara inaktuella. Om du exempelvis vill komplettera med nyare uppgifter kan du kolla vår sidor med statistik utifrån brottstyp.

Mer material för lärare

Du & Jag Rätt & Fel Pdf, 3 MB. innehåller övningar och frågeställningar som är lämpliga vid ämnesövergripande temaundervisning om brottslighet, trygghet, brottsförebyggande samt om de principer som det svenska rättssystemet vilar på. Materialet vänder sig till lärare och elever i årskurs 6-9.

Livets spelregler Pdf, 1024 kB. är en handledning för temaarbete för årskurserna 3–5. Handledningen vänder sig till både lärare och elever och innehåller övningar som kan vara lämpliga vid ämnesövergripande undervisning om brottslighet, trygghet och brottsförebyggande arbete.

Var går gränsen? Pdf, 1 MB. är en handledning med fakta, berättelser, frågeställningar, övningar och diskussionsunderlag för temaarbeten om jämställdhet, kroppslig och själslig integritet, sexuella trakasserier och sexualbrott. Materialet vänder sig till elever från årskurs 7 i grundskolan till årskurs 3 på gymnasiet.