Omslaget till rapporten Polisanmälda hot och kränkningar mot enskilda personer via internet

Polisanmälda hot och kränkningar mot enskilda personer via internet

Under de senaste åren har hot och kränkningar via internet fått allt större uppmärksamhet. Den här kartläggningen beskriver de polisanmälda brottens karaktär samt de utsatta individerna och gärningspersonerna.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

I takt med att samhället blir alltmer digitaliserat skapas ständigt nya möjligheter för människor att enkelt kommunicera med varandra. Samtidigt har hot och kränkningar via olika sociala nätforum och elektroniska kommunikationstjänster uppmärksammats i allt högre utsträckning de senaste åren. Brå fick 2013 i uppdrag av regeringen att genomföra en kartläggning av de polisanmälda hot och kränkningar riktade mot enskilda personer som har skett via internet.

Den här kartläggningen beskriver de polisanmälda brottens karaktär och ger en beskrivning av såväl de utsatta individerna som av gärningspersonerna, med särskilt fokus på skillnader mellan könen. Brå redovisar också i vilken omfattning de aktuella brotten leder till åtal och lagföring samt analyserar de skäl som finns till att ärenden läggs ner. Vidare ges en beskrivning av vilka problem rättsväsendet har i sitt arbete med att utreda och lagföra de aktuella brotten och ge förslag på åtgärder mot dessa problem.

(visa kommentarer i din pdf-läsare för att se ytterligare information)

Fakta om publikationen

Författare: Frida Andersson, Kerstin Nelander Hedqvist och David Shannon
Publikationsår: 2015
Antal sidor: 126

Rapport: 2015:6
ISBN: 978-91-87335-40-2
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-588

Snacka om brott – en podd från Brå

Nätkränkningar

Snacka om brott: avsnitt 4

Nätkränkningar

4. Nätkränkningar

Vilka är det som utsätts för hot och kränkningar på nätet? Och varför leder så få anmälningar till åtal?

Medverkande: Kerstin Nelander Hedqvist och Frida Andersson, utredare på Brå samt Ulrika Sundling, kommissarie vid Polismyndigheten.
Programledare:
Johannes Rosenberg
Publicerad
: 30 juni, 2015

Relevant publikation: Polisanmälda hot och kränkningar mot enskilda personer via internet

Kundkorg

Summa: