Rapportomslag Medling vid brott

Medling vid brott

Gärningsmännen berättar

Brå inledde hösten 1998, på regeringens uppdrag, en försöksverksamhet med medling för unga lagöverträdare. I denna delrapport redovisas en intervjuundersökning med 22 ungdomar som deltagit i medling efter att ha begått ett brott.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Blandade erfarenheter

Gärningspersonernas upplevelser av att ha mött brottsoffren beskrivs liksom hur de själva tror att mötena påverkat dem. Olika typer av medlingar redovisas, sådana där gärningsmännen mött privatpersoner som utsatts för brott och sådana där de mött företrädare för affärsverksamhet som utsatts för brott.

Boken är intressant läsning för alla som är aktiva i eller planerar att starta medlingsverksamhet. Även andra inom till exempel rättsväsendet, socialtjänsten, skolan och brottsofferjourerna kan ha behållning av att läsa den.

Fakta om publikationen

Författare: Ola Sundberg, Karin Svanberg och Jessica Palm
Publikationsår: 1999

Rapport: 1999:14
Publikationsnummer: ISBN 91-38-31581-5
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-9

Kundkorg

Summa: