Erfarenhetsbank

Här hittar du utvärderingar av brottsförebyggande arbete som fått ekonomiskt stöd av Brå. Ta del av praktiska erfarenheter från över hundra utvärderingar.

Brå fördelar ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsföre­byggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter. Varje insats utvärderas sedan av aktörerna och skickas till Brå. Här finns samtliga utvärderingar, fördelat på olika ämneskategorier. För sakuppgifter och slutsatser i slutrapporterna ansvarar respektive författare eller organisation.

Sök bland utvärderingarna

Sök bland utvärderingarna

Aktuella utvärderingar

Sedan 2018 ger de brottsförebyggande samordnarna vid länsstyrelserna i Hallands län och Jämtlands län råd och stöd om brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder i samrådsyttranden till kommunernas detalj-och översiktsplaner. Mittuniversitetet har nu följt upp arbetet, som visar att de två länsstyrelsernas arbetssätt har haft positiva effekter

Dzenan Ganic, enhetschef i Borås stad.

Arbetslöshet är en faktor som ökar risken för brottslighet och återfall i brott. I Borås har man arbetat för att hjälpa personer att få arbete för att på så sätt komma bort från kriminalitet eller missbruk. Dzenan Ganic, Borås stad, svarar här på några frågor om insatsen och utvärderingen.

Sidan senast uppdaterad: