Sök ekonomiskt stöd

Bedriver ni brottsförebyggande arbete, baserat på en tydlig problembild? Planerar ni att stärka, utveckla eller följa upp och utvärdera detta arbete? Då kan ni söka ekonomiskt stöd från Brå. Här kan du läsa mer om Brås två olika stöd.

Stöd till kommuner för brottsförebyggande åtgärder

Kommuner kan söka ekonomiskt stöd för verksamhet med syfte att bidra till att brottsförebyggande åtgärder stärks, utvecklas eller utvärderas. Ansökningsperioden för 2024 är stängd. Nästa ansökningsperiod öppnar sommaren 2024.

Stöd för uppföljning och utvärdering

Brottsförebyggande aktörer kan söka ekonomiskt stöd för utvärderingar och uppföljningar av brottsförebyggande insatser. Dessa kan ha initierats och genomförts i samverkan med en eller flera aktörer, som till exempel mellan kommun, polis, näringsliv, civilsamhälle eller andra organisationer. Ansökningsperioden för 2024 är öppen. Sista ansökningsdag är den 2 september.