Utvecklingen av brottsskadeersättningen

En kortanalys.

En analys av förhållandet mellan antalet ärenden
om brottsskadeersättning och antalet anmälda brott.

Går ej att beställa

Mellan år 2011 och 2012 minskade antalet till Brottsoffermyndigheten inkomna ärenden gällande brottsskador med cirka tio procent. Syftet med denna kortanalys är att sätta antalet inkomna ärenden i relation till antalet begångna och anmälda brott. Syftet är också att grovt uppskatta hur många ärenden som skulle komma till Brottsoffermyndigheten om alla som utsatts för brott också vände sig till myndigheten för att få brottskadeersättning.

Fakta om publikationen

Författare: Johanna Olseryd
Publikationsår: 2014
Kortanalys: 3/2014

URN:NBN: urn:nbn:se:bra-567

Kundkorg

Summa: