Logotyp med texten Brå

Webbkarta  |  Press  |  Kontakta oss  |  English

Nyheter
Nya publikationer
 • Hjälp oss att veta mer om fusk med intyg

  12 september, 2014
  Brå genomför just nu ett projekt om hur man med hjälp av felaktiga intyg kan få bidrag eller andra förmåner. Vi behöver komma i kontakt med dig som har kunskap om felaktiga intyg. Du kan vara anonym.
 • Tidigare reformer bör hinna slå igenom innan man ändrar straffen för allvarliga våldsbrott

  4 september, 2014
  Regeringen tillsatte i fjol en utredning för att se över straffen för allvarliga våldsbrott. Brå har bidragit med en expert i arbetet och delar bedömningen att förslagen bör genomföras först när man har kunnat följa upp effekterna av tidigare reformer.
 • Flest villainbrott under höst och vinter

  1 september, 2014
  Risken att utsättas för bostadsinbrott är störst under de mörka årstiderna, och flest fall av misshandel anmäls natten till nyårsdagen. Det visar en kortanalys om tider för brott, som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.
 • Tid för brott

  Denna kortanalys beskriver när under dygnet och under vilka dagar på året som det sker flest fall av anmäld misshandel, olaga hot, personrån och inbrottsstöld. Analysen ger en allmän kunskapsbild av när brott begås och hjälper polisen att identifiera tider då många brott begås.

 • Att förhindra och hantera incidenter mot förtroendevalda

  En skrift med stöd för dem som arbetar med förtroendevaldas säkerhet.
 • Hatbrott 2013

  Hatbrottsstatistiken kan användas till att studera struktur och utveckling av polisanmälda hatbrott i Sverige. I rapporten ges även en bild av självrapporterad utsatthet avseende vissa hatbrottsmotiv. Tillsammans kan sådana uppgifter vara till hjälp i rättsväsendets beslut om åtgärder för att utreda, bekämpa och förebygga denna typ av brottslighet.

Carin Götblad

50 förslag för att stärka utsatta för brott i nära relation

Sätt brottsoffret i centrum och låt myndigheterna samlas och samverka kring utsatta i lokala operativa arbetsgrupper. Ge varje utsatt en egen lots hos socialtjänsten. Det föreslår Carin Götblad, som i dagarna slutredovisat sitt uppdrag som nationell samordnare mot våld i nära relationer och som deltog i Brås seminarium i Almedalen.

Hur skyddar man sig mot medarbetare som skadar verksamheten? Hur för man in säkerhetstänkandet i rekryteringen? Vilka verktyg finns och vad säger lagen? Hur arbetar man med dessa frågor i den dagliga verksamheten? Hur balanserar man säkerhet med integritet?

Konferensen Säker organisation arrangeras den 7 oktober i Göteborg av Brå och organisationen OffSäk (Föreningen för säkerhet och trygghetsarbete i offentlig sektor) Den riktar sig till HR- och säkerhetsfunktionerna vid myndigheter, landsting och kommuner.

Anmälan till konfensenlänk till annan webbplatsProgramlänk till annan webbplats


Daniel Vesterhav från Brå.

Nu finns den slutgiltiga statistiken över antalet lagföringsbeslut hos åklagare och domstol och intagna i kriminalvård 2013, samt statistik över återfall i brott.

Statistik

RSS för Brå

Prenumerera

Anmäl dig här för att få vårt nyhetsbrev direkt i din e-post.