Logotyp med texten Brå

Webbkarta  |  Press  |  Kontakta oss  |  English

Nyheter
Nya publikationer
 • Brottsförebyggares behov i fokus

  19 januari, 2015
  De lokala samordnarna vill på ett enkelt sätt kunna utbyta erfarenheter med andra inom samma område. Det var ett av flera önskemål om stöd som framkom i en undersökning. Därför har Brå redan nu startat ett nätverk för brottsförebyggande aktörer.
 • Anmälda brott 2014 – preliminär statistik

  15 januari, 2015
  I dag publicerar Brottsförebyggande rådet den preliminära statistiken över anmälda brott 2014.
 • Begränsad effekt av nya lagregler mot stalkning

  15 januari, 2015
  Den nya lagbestämmelsen om olaga förföljelse som infördes 2011 har inte lett till särskilt många anmälningar och andelen fällande domar är liten. Den nya möjligheten att besluta om fotboja för dem som fysiskt överträder ett utvidgat kontaktförbud, har heller inte utnyttjats i någon större utsträckning. Det framkommer i två nya rapporter som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.
 • Olaga förföljelse

  I denna rapport beskrivs vilka typer av ärenden som polis, åklagare och domstolar har bedömt som olaga förföljelse. Därtill har Brå intervjuat poliser och åklagare om deras tankar om den nya straffbestämmelsen och deras erfarenheter av att tillämpa den.
 • Kontaktförbud

  För att förbättra skyddet mot stalkning gjordes i oktober 2011 vissa ändringar i den dåvarande lagen om besöksförbud. Brå har haft i uppdrag av regeringen att följa upp och utvärdera
  lagändringarna och konstaterar i denna studie att de inte har gett någon
  större verkan.

 • Nationella trygghetsundersökningen 2014

  Nationella trygghetsundersökningen (NTU) är en årligen återkommande nationell brottsoffer- och trygghetsundersökning. I NTU 2014 redovisas resultaten för den nionde undersökningen tillsammans med jämförelser med resultaten från tidigare år.
Illustration med telefon och Brås nya telefonnummer 08-527 58 400

Brå får nytt nummer

Den 15 januari byter vi växelnummer till 08-527 58 400.
I samband med detta byter vi även alla direktnummer på myndigheten.

Omslagen till Brå-rapporterna Olaga förföljelse och Kontaktförbud.

Välkommen till Brås seminarium den 11 februari då vi presenterar uppföljningen av den nya straffbestämmelsen om olaga förföljelse samt ändringarna i lagen om besöksförbud.

Under 2014 anmäldes drygt 1,44 miljoner brott, vilket är en ökning med 3 procent jämfört med året innan. Mest ökade brott mot person, skadegörelse, bedrägeri, tillgrepp samt trafikbrott.

Statistik

RSS för Brå

Prenumerera

Anmäl dig här för att få vårt nyhetsbrev direkt i din e-post.