Logotyp med texten Brå

Webbkarta  |  Press  |  Kontakta oss  |  English

Nyheter
Nya publikationer
 • Flest villainbrott under höst och vinter

  01 september, 2014
  Risken att utsättas för bostadsinbrott är störst under de mörka årstiderna, och flest fall av misshandel anmäls natten till nyårsdagen. Det visar en kortanalys om tider för brott, som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.
 • Anmälda hatbrott på grund av sexuell läggning minskar

  21 augusti, 2014
  Nivån på utsattheten för hatbrott tycks vara oförändrad. Antalet polisanmälningar med identifierade hatbrottsmotiv har dock minskat med fem procent sedan 2009. Mest minskar anmälningar på grund av sexuell läggning, som gått ner med 41 procent de senaste fem åren. Det visar Hatbrottsstatistiken 2013, som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.
 • Nya brottskoder

  01 juli, 2014
  Publikationen Klassificering av brott har uppdaterats. Bland annat har nya brottskoder för penningtvätt införts.
 • Tid för brott

  Denna kortanalys beskriver när under dygnet och under vilka dagar på året som det sker flest fall av anmäld misshandel, olaga hot, personrån och inbrottsstöld. Analysen ger en allmän kunskapsbild av när brott begås och hjälper polisen att identifiera tider då många brott begås.

 • Att förhindra och hantera incidenter mot förtroendevalda

  En skrift med stöd för dem som arbetar med förtroendevaldas säkerhet.
 • Hatbrott 2013

  Hatbrottsstatistiken kan användas till att studera struktur och utveckling av polisanmälda hatbrott i Sverige. I rapporten ges även en bild av självrapporterad utsatthet avseende vissa hatbrottsmotiv. Tillsammans kan sådana uppgifter vara till hjälp i rättsväsendets beslut om åtgärder för att utreda, bekämpa och förebygga denna typ av brottslighet.

Carin Götblad

50 förslag för att stärka utsatta för brott i nära relation

Sätt brottsoffret i centrum och låt myndigheterna samlas och samverka kring utsatta i lokala operativa arbetsgrupper. Ge varje utsatt en egen lots hos socialtjänsten. Det föreslår Carin Götblad, som i dagarna slutredovisat sitt uppdrag som nationell samordnare mot våld i nära relationer och som deltog i Brås seminarium i Almedalen.

Myndigheter, företag eller andra organisationer som arbetar med att förebygga eller minska människohandel (trafficking) är välkomna att tävla. Det vinnande bidraget belönas med 10 000 kronor och får representera Sverige i den europeiska finalen, som i år avgörs i Italien.

Daniel Vesterhav från Brå.

Nu finns den slutgiltiga statistiken över antalet lagföringsbeslut hos åklagare och domstol och intagna i kriminalvård 2013, samt statistik över återfall i brott.

Statistik

RSS för Brå

Prenumerera

Anmäl dig här för att få vårt nyhetsbrev direkt i din e-post.