Råd för framtiden

Erik Wennerström, generaldirektör, Brå och Carl Fredrik Graf, ordförande i Halmstads kommunstyrelse hälsar välkomna till 2016 års Råd för framtiden.

KONFERENS

Stockholm Criminology Symposium är en internationell konferens med fokus på det kriminalpolitiska området som arrangeras av Brottsförebyggande rådet. Konferensen äger rum den 19-21 juni på Norra Latin i centrala Stockholm.

Statistik

33%

33 % av den anmälda brottsligheten under 2016 utgjordes av olika sorters stöld- och tillgreppsbrott.

Brås poddsändning Snacka om brott.

Snacka om brott är en serie poddsändningar från Brottsförebyggande rådet. I det senaste avsnittet berättar vi om otillåten påverkan mot myndigheter och organisationer.

Matchfixning, det vill säga manipulation av matcher i syfte att göra vinster på spelmarknaden, har uppmärksammats alltmer av idrotten, spelbranschen, rättsväsendet och media. De uppdagade fallen är relativt få och svårutredda.

Brås statistiska undersökningar.

Brås statistik som bygger på surveyundersökningar och annan särskild datainsamling, som Nationella trygghetsundersökningen (NTU), Skolundersökningen om brott (SUB) och hatbrottsstatistiken.

Officiell kriminalstatistik.

Ett urval av Sveriges officiella rättsstatistik. Den statistik som Brå ansvarar för innefattar anmälda brott, handlagda brott, personer misstänkta för brott, personer lagförda för brott, kriminalvård och återfall i brott.