Logotyp med texten Brå

Webbkarta  |  Press  |  Kontakta oss  |  English

Brottsförbyggande rådet

Nyheter
Nya publikationer
 • Ny bok om samverkan

  27 januari, 2016
  Nu kommer en ny utgåva av boken Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete – med checklistor och fokus på ett kunskapsbaserat arbetssätt. Den nya utgåvan har anpassats till den nya Polismyndigheten och dess fokus på medborgarperspektiv.
 • Regionala resultat från Brås trygghetsundersökning

  19 januari, 2016
  Idag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, regionala resultat från Nationella trygghetsundersökningen, NTU.
 • Anmälda brott 2015 – preliminär statistik

  14 januari, 2016
  I dag publicerar Brottsförebyggande rådet den preliminära statistiken över anmälda brott 2015. Statistiken omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polisen, Åklagarmyndigheten, Tullverket och Ekobrottsmyndigheten under det föregående året. De anmälda brotten inkluderar även händelser, som efter utredning visade sig inte vara brott.

Hur sprider vi de goda erfarenheterna och hur får vi det förebyggande arbetet i utsatta områden att bli en självklar del i polisens arbete, tillsammans med andra samhällsaktörer? Lyssna på det senaste avsnittet i Brås poddserie Snacka om brott.

Nästan tre av tio (28 procent) av de förtroendevalda uppger att de utsattes för trakasserier, hot eller våld i samband med sitt politiska uppdrag under 2014. Motsvarande andel för 2012 var två av tio (20 procent). Det visar Politikernas trygghetsundersökning från Brå.

År 2014 konstaterades 87 fall av dödligt våld i Sverige. Det är samma antal som 2013. I närmare en tredjedel av fallen användes skjutvapen. I ett längre perspektiv minskar det dödliga våldet.

Statistik

RSS för Brå

Prenumerera

Anmäl dig här för att få vårt nyhetsbrev direkt i din e-post.
Följ Brå i sociala medier