Logotyp med texten Brå

Webbkarta  |  Press  |  Kontakta oss  |  English

Brottsförbyggande rådet

Nyheter
Nya publikationer
 • Fusk med intyg – kostar både pengar och förtroende

  30 mars, 2015
  Förfalskade och manipulerade intyg kan vara en dörröppnare till välfärdssystemet. Med hjälp av felaktiga intyg begås allt ifrån småskaligt fusk till brott i miljonklassen, också i organiserad form. Det framkommer i en ny rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.
 • Statistik över handlagda brott

  27 mars, 2015
  Den nya statistiken över handlagda brott publiceras den 22 april.
 • Justitieministern aviserar satsning på brottsförebyggande arbete

  25 mars, 2015
  Vid sitt inledningstal på Råd för framtiden i Sundsvall aviserade justitieminister Morgan Johansson de första stegen i regeringens satsning på brottsförebyggande arbete. Brå kommer att få i uppdrag att se över hur det lokala brottsförebyggande arbetet fungerar och lämna förslag på hur det kan förbättras.
 • Omslag till rapporten Intyget som dörröppnare till välfärdssystemet

  Intyget som dörröppnare till välfärdssystemet

  Felaktiga intyg utnyttjas för utbetalningar från myndigheterna inom välfärdssystemet. Beslut på en myndighet påverkar beslut på en annan, och får dessutom konsekvenser även på längre sikt. Rapporten identifierar problem och presenterar förslag till åtgärder. Den vänder sig såväl till beslutsfattare som till handläggare och utredare.

 • Omslaget till kortanalysen Livdstidsdomar

  Livstidsdomar – utveckling
  och faktisk strafftid

  I denna kortanalys beskrivs livstidsstraffets användning och tillämpning sedan 1970-talet och fram till idag. Beskrivningen visar bland annat att antalet utdömda livstidsstraff ökade kontinuerligt fram till mitten av 2000-talet för att därefter minska, och att den strafftid som livstidsdömda i praktiken avtjänar ökat kraf-tigt under de senaste 20 åren.

 • Omslaget till rapporten Handläggningstider i rättskedjan

  Handläggningstider i rättskedjan

  En viktig princip för rättsväsendets hantering av brott är att sträva efter en snabb och effektiv rättsprocess, där utredningarna präglas av kvalitet och rättssäkerhet. Hur långa handläggningstiderna är har då stor betydelse.
Daniel Norlander är huvudsekreterare för den Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism

Extremistiskt våld kanske planeras på nätet, men det drabbar ett lokalt geografiskt område. Därför behövs lokala aktörer för att motarbeta det. Det säger Daniel Norlander, huvudsekreterare åt Mona Sahlin, nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.

Det här systemet ser till att vi får det vi har rätt till, men inte mer än det vi har rätt till. Det säger Britt Blichfeld Davidsen från den danska myndigheten Udbetaling Danmark.

Brå fördelar ekonomiskt stöd till lokala aktörer för utvärdering av deras lokala brottsförebyggande insatser. Årets ansökningar ska skickas in senast den 15 september.

Under 2014 anmäldes drygt 1,44 miljoner brott, vilket är en ökning med 3 procent jämfört med året innan. Mest ökade brott mot person, skadegörelse, bedrägeri, tillgrepp samt trafikbrott.

Statistik

RSS för Brå

Prenumerera

Anmäl dig här för att få vårt nyhetsbrev direkt i din e-post.
Följ Brå i sociala medier