Logotyp med texten Brå

Webbkarta  |  Press  |  Kontakta oss  |  English

Brottsförbyggande rådet

Nyheter
Nya publikationer
 • Regeringen ger uppdrag till Brå

  4 september, 2015
  Regeringen ger Brottsförebyggande rådet i uppdrag att ta fram förslag på hur det brottsförebyggande arbetet kan förbättras.
 • Färre döms till sluten ungdomsvård

  1 september, 2015
  Det finns ett stort samhällsintresse för ungas brottslighet, och påföljdssystemet för unga är ofta föremål för reformer. De mest ingripande påföljderna som ungdomar kan dömas till är fängelse och sluten ungdomsvård. I en ny kortanalys har Brå undersökt utvecklingen av sluten ungdomsvård sedan den infördes 1999.
 • Utdömda strafftider för nio brottstyper

  18 augusti, 2015
  Ett av de viktigaste användningsområdena för statistiken är att kunna belysa hur tillämpningen av olika påföljder utvecklas och vilka straff som mäts ut för olika brott. I en ny kortanalys från Brå kartläggs utdömda strafftider för nio brottstyper uppdelat på fullbordade brott och försöksbrott.
Sven Granath. Foto: Lieselotte van der Meijer

Foto: Lieselotte van der Meijer

Det finns inga indikationer på att våldet ökar i samhället, däremot har det blivit vanligare med uppgörelser i kriminella kretsar, ofta med skjutvapen. Brås utredare Sven Granath berättar om brottsutvecklingen för bland annat våldsbrott. 

Vilka är det som utsätts för hot och kränkningar på nätet? Och varför leder så få anmälningar till åtal? Lyssna på det senaste avsnittet i Brås poddserie Snacka om brott.

År 2014 konstaterades 87 fall av dödligt våld i Sverige. Det är samma antal som 2013. I närmare en tredjedel av fallen användes skjutvapen. I ett längre perspektiv minskar det dödliga våldet.

Statistik

RSS för Brå

Prenumerera

Anmäl dig här för att få vårt nyhetsbrev direkt i din e-post.
Följ Brå i sociala medier