Logotyp med texten Brå

Webbkarta  |  Press  |  Kontakta oss  |  English

Brottsförbyggande rådet

Nyheter
Nya publikationer
 • Handlagda brott ersätter Uppklarade brott

  22 april, 2015
  Idag publicerar Brottsförebyggande rådet (Brå) ny officiell statistik över Handlagda brott 2014. Statistiken utgör en revidering av statistiken över uppklarade brott och ersätter denna. Förändringen innebär bland annat att statistiken nu ger en mer överskådlig bild av de brottsutredande myndigheternas handläggning av brott.
 • Hot och trakasserier mot myndighetspersoner ska kartläggas

  20 april, 2015
  I dagarna går en enkät ut till 90 000 anställda vid svenska myndigheter för att kartlägga hur vanligt det är med hot, trakasserier och andra former av otillåten påverkan mot myndighetspersoner i Sverige.
 • Välkommen till årets symposium i Stockholm

  1 april, 2015
  Den 8-10 juni är det återigen dags för the Stockholm Criminology Symposium som Brottsförebyggande rådet anordnar på uppdrag av regeringen. Du som arbetar inom rättsväsendet betalar endast 1 500 kronor.
 • Konstaterade fall av dödligt våld

  En specialstudie där samtliga polisanmälningar granskats för att ge en mer tillförlitlig statistik över konstaterade fall av dödligt våld.
 • Brottsstatistik och resultat från NTU i URBAN15-områden

  Anmälda brott 2014 och resultat från Nationella trygghetsundersökningen 2007–2014 för län, kommuner och stadsdelar som omfattas av det urbana utvecklingsarbetet
 • Omslag till rapporten Intyget som dörröppnare till välfärdssystemet

  Intyget som dörröppnare till välfärdssystemet

  Felaktiga intyg utnyttjas för utbetalningar från myndigheterna inom välfärdssystemet. Beslut på en myndighet påverkar beslut på en annan, och får dessutom konsekvenser även på längre sikt. Rapporten identifierar problem och presenterar förslag till åtgärder. Den vänder sig såväl till beslutsfattare som till handläggare och utredare.

Daniel Norlander är huvudsekreterare för den Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism

Extremistiskt våld kanske planeras på nätet, men det drabbar ett lokalt geografiskt område. Därför behövs lokala aktörer för att motarbeta det. Det säger Daniel Norlander, huvudsekreterare åt Mona Sahlin, nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.

Det här systemet ser till att vi får det vi har rätt till, men inte mer än det vi har rätt till. Det säger Britt Blichfeld Davidsen från den danska myndigheten Udbetaling Danmark.

Brå fördelar ekonomiskt stöd till lokala aktörer för utvärdering av deras lokala brottsförebyggande insatser. Årets ansökningar ska skickas in senast den 15 september.

Under 2014 anmäldes drygt 1,44 miljoner brott, vilket är en ökning med 3 procent jämfört med året innan. Mest ökade brott mot person, och skadegörelsebrott.

Statistik

RSS för Brå

Prenumerera

Anmäl dig här för att få vårt nyhetsbrev direkt i din e-post.
Följ Brå i sociala medier