Logotyp med texten Brå

Webbkarta  |  Press  |  Kontakta oss  |  English

Nyheter
Nya publikationer
 • Nya brottskoder

  01 juli, 2014
  Publikationen Klassificering av brott har uppdaterats. Bland annat har nya brottskoder för penningtvätt införts.
 • Tydligare avtal minskar risken för bedrägerier vid personlig assistans

  23 juni, 2014
  Personer med fysiska eller psykiska funktionshinder har rätt till personlig assistans. Men otydliga avtal och bristfällig tidrapportering har lett till att assistansersättningen har blivit ett riskområde för bedrägerier. Regeringen har nu låtit utreda hur ersättningssystemet bör förändras.
 • Övervakningskameror har inte påverkat brottsligheten

  16 juni, 2014
  De som vistas på Stureplan och Medborgarplatsen är positiva till de övervakningskameror som Polisen har satt upp i områdena, men kamerorna har hittills inte hjälpt Polisen att förebygga och klara upp brott i någon större utsträckning. Det visar en utvärdering som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.
 • Utvecklingen av brottsskadeersättningen

  En analys av förhållandet mellan antalet ärenden
  om brottsskadeersättning och antalet anmälda brott.

 • Klassificering av brott

  I Klassificering av brott finns anvisningar och regler för hur brott ska kodas av de myndigheter inom rättsväsendet som registrerar brott. Den vänder sig alltså i första hand till polis, åklagare, tull, ekobrottsutredare, kustbevakare med flera, men kan också användas av dem som vill analysera statistiken som de registrerade uppgifterna bygger på.
 • Politikernas trygghetsundersökning 2013 (teknisk rapport)

  Politikernas trygghetsundersökning (PTU) är en återkommande kartläggning av förtroendevaldas utsatthet för trakasserier, hot och våld. Den tekniska beskrivningen av undersökningen 2013 presenteras i denna rapport.
Carin Götblad

50 förslag för att stärka utsatta för brott i nära relation

Sätt brottsoffret i centrum och låt myndigheterna samlas och samverka kring utsatta i lokala operativa arbetsgrupper. Ge varje utsatt en egen lots hos socialtjänsten. Det föreslår Carin Götblad, som i dagarna slutredovisat sitt uppdrag som nationell samordnare mot våld i nära relationer och som deltog i Brås seminarium i Almedalen.

Myndigheter, företag eller andra organisationer som arbetar med att förebygga eller minska människohandel (trafficking) är välkomna att tävla. Det vinnande bidraget belönas med 10 000 kronor och får representera Sverige i den europeiska finalen, som i år avgörs i Italien.

Daniel Vesterhav från Brå.

Nu finns den slutgiltiga statistiken över antalet lagföringsbeslut hos åklagare och domstol och intagna i kriminalvård 2013, samt statistik över återfall i brott.

Statistik

RSS för Brå

Prenumerera

Anmäl dig här för att få vårt nyhetsbrev direkt i din e-post.