Logotyp med texten Brå

Webbkarta  |  Press  |  Kontakta oss  |  English

Brottsförbyggande rådet

Nyheter
Nya publikationer
 • Försäkringsbedrägerier drabbar bolagen och försäkringstagarna

  6 oktober, 2015
  Försäkringsbolagens misstankar om bedrägeriförsök, bygger mer på intuition och vana än på kunskap om vad som kännetecknar en bedragare. Fler kontroller och utökad samverkan mellan rättsväsendet och försäkringsbolagen skulle kunna bidra till att fler bedragare upptäcks och lagförs. Det visar en rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.
 • Manipulerade matcher – kriminalitetens väg in i idrotten

  30 september, 2015
  Matchfixning förekommer främst inom fotboll men även inom basket. Enskilda spelare utsätts för hot och utpressning av kriminella grupperingar, och det finns exempel på att klubbledningar misstänks ha värvat korrupta spelare. Det framkommer i en ny rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.
 • Halvårsstatistik över handlagda brott

  17 september, 2015
  Idag publicerar Brå statistik för handlagda brott (tidigare uppklarade brott) för första halvåret 2015.
 • Försäkringsbedrägerier

  Rapporten Försäkringsbedrägerier förklarar vilka typer av försäkringsbedrägerier som upptäcks och anmäls samt vad som händer med anmälningarna hos polis och åklagare.
 • Omslaget till rapporten Matchfixning.

  Matchfixning

  Matchfixning, det vill säga manipulation av matcher i syfte att göra vinster på spelmarknaden, har under senare år uppmärksammats alltmer av idrottsorganisationer, spelbranschen, rättsväsendet och media. Kunskapen om hur manipulerade matcher fungerar är i dag begränsad, eftersom de uppdagade fallen är relativt få och svårutredda.
 • Omslaget till publikationen Kriminalstatistik 2014.

  Kriminalstatistik 2014

  Publikationen Kriminalstatistik utkommer varje år och ger en samlad redovisning av den officiella kriminalstatistiken. Statistiken presenteras i sex kapitel.
Sven Granath. Foto: Lieselotte van der Meijer

Foto: Lieselotte van der Meijer

Det finns inga indikationer på att våldet ökar i samhället, däremot har det blivit vanligare med uppgörelser i kriminella kretsar, ofta med skjutvapen. Brås utredare Sven Granath berättar om brottsutvecklingen för bland annat våldsbrott. 

Vilka är det som utsätts för hot och kränkningar på nätet? Och varför leder så få anmälningar till åtal? Lyssna på det senaste avsnittet i Brås poddserie Snacka om brott.

År 2014 konstaterades 87 fall av dödligt våld i Sverige. Det är samma antal som 2013. I närmare en tredjedel av fallen användes skjutvapen. I ett längre perspektiv minskar det dödliga våldet.

Statistik

RSS för Brå

Prenumerera

Anmäl dig här för att få vårt nyhetsbrev direkt i din e-post.
Följ Brå i sociala medier