Rapportomslag 14 projekt mot organiserad brottslighet

14 projekt mot organiserad brottslighet

En analys av Polisens särskilda satsning
En utvärdering av Polisens särskilda satsning och olika projekt mot organiserad brottslighet.
Narkotikasmuggling, illegal spelverksamhet, värdetransportrån, mc-gäng, hot och påtryckningar — den organiserade brottsligheten tar sig många uttryck. Men den möts också av många initiativ från rättsväsendet, andra myndigheter och det övriga samhället.

Utvärdering av Polisens arbete

Polisen har genomfört en särskild satsning där 120 miljoner kronor har finansierat en rad olika projekt som riktar sig mot den organiserade brottsligheten i Sverige. I denna kraftsamling från Polisen har hittills 14 projekt genomförts och avslutats. Rapporten är en utvärdering av dessa projekt.

Utvärderingen har finansierats av Rikspolisstyrelsen.

Fakta om publikationen

Författare: Malin Mälarstig, Isabel Schoultz, Lars Korsell
Publikationsår: 2008

Rapport: 2008:22
Publikationsnummer: ISBN 978-91-86027-14-8
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-294

Kundkorg

Summa: