Logotyp med texten Brå

Webbkarta  |  Press  |  Kontakta oss  |  English

Rapportomslag Förbättrad utomhusbelysning och brottsprevention

Förbättrad utomhusbelysning och brottsprevention

En metastudie som sammanför utvärderingar från flera länder, med syfte att ge en samlad bild av forskningsresultaten.
Det är ofta svårt att orientera sig i den ständigt växande mängden forskning och på egen hand dra slutsatser. Bland annat gäller det forskningen om vilka effekter olika åtgärder har på brottsligheten. En teknik för att hitta rätt i forskningsfloran är systematiska metastudier.

Systematisk analys av flera studier

I metastudier sammanförs många utvärderingar från flera länder som bedöms leva upp till ett antal identifierade empiriska kriterier för att så säkert som möjligt mäta effekter.

Resultaten från utvärderingarna används för att räkna fram och teckna en samlad bild av vilka effekter som åtgärden har och inte har. Studierna är också värdefulla för att kunna bedöma under vilka förutsättningar som en viss åtgärd fungerar. Det handlar om att på ett systematiskt sätt väga samman resultat från många undersökningar för att få en säkrare generell bild av en åtgärds brottsförebyggande möjligheter och begränsningar.

Brå har därför börjat publiceringen av en rad av metaanalyser, där vi har engagerat internationella forskare att genomföra studierna för vår räkning. I denna studie har David P. Farrington och Brandon C. Welsh gjort en metaanalys av utomhusbelysning baserad på 13 utvärderingar från USA och Storbritannien.

David P. Farrington är professor i kriminalpsykologi vid Kriminologiska institutionen, University of Cambridge. Brandon C. Welsh är docent vid Institutionen för straffrätt och kriminologi, University of Massachusetts, Lowell, USA.

Fakta om publikationen

Författare: David P. Farrington, Brandon C. Welsh
Publikationsår: 2008

Rapport: 2007:28
Publikationsnummer: ISBN 978-91-85664-84-9
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-300

Tipsa en kompis (öppnas i nytt fönster)

Kundkorg

Summa: