Utsatthet i befolkningen (16–79 år) för olika typer av brott mot enskild person samt skattat antal händelser och andel polisanmälda händelser 2005–2009, enligt NTU 2006–2010. Andel i procent.
Andel utsatta i procent Skattat antal utsatta personer i befolkningen Skattat antal händelser i befolkningen Andel anmälda händelser i procent
2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009
SAMTLIGA BROTT MOT ENSKILDA PERSONER1 13,1 12,1 11,9 11,5 11,4 907 000 852 000 844 000 824 000 825 000 1 905 000 2 032 000 1 968 000 2 144 000 2 139 000 24 26 24 25 27
Misshandel 2,7 2,5 2,9 2,4 2,4 189 000 175 000 204 000 172 000 174 000 390 000 470 000 513 000 346 000 378 000 34 33 27 30 32
därav allvarlig2 0,8 0,6 0,7 0,6 0,6 53 000 39 000 47 000 44 000 45 000 78 000 78 000 92 000 73 000 75 000 69 63 55 64 64 3
Hot 4,6 4,6 4,1 4,1 4,3 320 000 321 000 290 000 290 000 311 000 650 000 716 000 687 000 908 000 956 000 20 22 21 22 24
Sexualbrott 0,9 0,8 0,7 0,8 0,9 64 000 54 000 52 000 56 000 67 000 185 000 173 000 165 000 220 000 156 000 11 17 14 19 12
Personrån 1,0 1,1 0,8 1,0 0,8 68 000 74 000 55 000 72 000 55 000 96 000 93 000 84 000 86 000 66 000 45 44 42 43 45 4
Bedrägeri 2,8 2,5 2,4 2,9 2,9 192 000 173 000 169 000 205 000 211 000 225 000 260 000 213 000 298 000 316 000 40 32 35 34 41
Trakasserier 5,2 4,6 4,3 4,0 3,7 360 000 320 000 306 000 286 000 267 000 - - - - - 5 20 19 18 19 19 6
1Nettoredovisning, vilket innebär att en och samma person endast redovisas en gång även om den kan ha utsatts för flera olika brottstyper.
2Avser misshandel som varit så allvarlig att den lett till besök hos läkare, sjuksköterska eller tandläkare.
3Underlaget för allvarlig misshandel är förhållandevis litet, vilket innebär att förändringar i anmälningsbenägenhet för detta brott kan vara ett resultat av slumpmässiga variationer kring en stabil nivå.
4Andel och antal utsatta personer samt skattat antal personrån avser samtliga personrån rapporterade till NTU. Andel anmälda personrån avser endast de personrån som rapporteras ha begåtts i Sverige. (Enligt de utsatta i NTU har 12 procent av personrånen ägt rum utomlands).
5Trakasserier utgörs per definition av en serie händelser, därför anges inte antalet händelser i tabellen.
6Andel utsatta personer som polisanmält en eller flera händelser. Detta eftersom trakasserier inte räknas i antal händelser i NTU.