Andel som i stor utsträckning känner oro för brottsligheten i samhället, som känner mycket eller ganska stor otrygghet vid utevistelse en sen kväll i det egna området, samt som känner mycket eller ganska stor oro att utsättas för olika brottstyper, enligt NTU 2014. Efter polisregioner och län. Andel i procent.
Otrygghet vid utevistelse sen kväll Oro över brottsligheten i samhället Oro för närstående Oro för bostads-inbrott Oro för överfall/ misshandel Oro för bilbrott
Polisregion Stockholm 18 17 24 16 12 15
Stockholms län 18 18 24 16 13 15
Gotlands län 9 14 17 7 7 8
Polisregion Öst 15 20 23 15 9 11
Södermanlands län 13 18 21 13 9 13
Östergötlands län 18 22 26 16 11 10
Jönköpings län 13 17 21 16 6 9
Polisregion Syd 14 23 26 22 12 16
Kronobergs län 13 19 24 22 14 16
Kalmar län 9 24 21 16 9 11
Blekinge län 11 20 24 22 7 16
Skåne län 16 23 27 22 13 17
Polisregion Väst 16 22 22 16 10 12
Hallands län 15 22 24 18 6 12
Västra Götalands län 16 22 21 16 10 12
Polisregion Bergslagen 13 17 19 14 9 9
Värmlands län 12 18 21 19 7 11
Örebro län 16 19 20 12 11 9
Dalarnas län 11 15 15 11 7 8
Polisregion Mitt 15 19 22 13 9 11
Uppsala län 14 13 21 10 9 10
Västmanlands län 18 23 25 17 11 15
Gävleborgs län 14 22 22 13 8 8
Polisregion Nord 9 14 16 12 6 7
Västernorrlands län 10 17 17 13 8 8
Jämtlands län 7 19 18 15 6 6
Västerbottens län 10 12 18 8 7 5
Norrbottens län 7 11 13 13 4 9
Hela riket 15 19 22 16 10 12