Förtroende för rättsväsendet som helhet, för polisens, åklagarnas, domstolarnas, Kriminalvårdens sätt att bedriva sitt arbete samt för att rättsväsendet respektive polisen hanterar misstänkta rättvist/behandlar utsatta bra, enligt NTU 2014. Efter polisregioner och län. Andel i procent.
Rättsväsendet Polisen Åklagarna Domstolarna Kriminalvården Rättsväsendet hanterar misstänkta rättvist Rättsväsendet behandla utsatta bra Polisen hanterar misstänkta rättvist Polisen behandlar utsatta bra
Polisregion Stockholm 60 60 47 49 39 48 38 49 51
Stockholms län 60 60 47 49 39 48 38 49 51
Gotlands län 61 63 51 49 46 53 40 57 58
Polisregion Öst 62 62 51 51 45 53 42 56 56
Södermanlands län 60 59 46 46 40 47 37 52 55
Östergötlands län 62 63 53 51 49 52 43 57 56
Jönköpings län 63 62 52 55 46 59 47 58 59
Polisregion Syd 56 59 47 47 42 49 38 53 53
Kronobergs län 54 57 41 43 41 48 33 52 51
Kalmar län 58 60 51 51 48 52 41 56 55
Blekinge län 58 60 43 43 41 50 40 57 62
Skåne län 56 59 48 48 41 48 38 52 52
Polisregion Väst 59 59 49 48 38 49 38 49 51
Hallands län 65 63 50 50 38 51 39 53 54
Västra Götalands län 58 59 48 48 38 48 38 48 50
Polisregion Bergslagen 62 61 52 51 48 52 41 54 54
Värmlands län 60 60 51 50 44 55 40 57 54
Örebro län 63 64 53 52 55 52 45 58 58
Dalarnas län 63 58 51 49 46 51 37 47 51
Polisregion Mitt 60 61 49 49 43 54 41 52 56
Uppsala län 64 64 52 54 46 56 43 55 59
Västmanlands län 58 59 47 48 41 51 39 49 54
Gävleborgs län 56 60 47 44 41 53 38 51 55
Polisregion Nord 62 62 51 51 44 52 41 53 54
Västernorrlands län 59 58 46 48 43 49 38 51 51
Jämtlands län 64 64 48 49 42 51 40 49 53
Västerbottens län 62 63 50 50 43 53 39 52 54
Norrbottens län 62 63 58 56 47 55 46 60 57
Hela riket 60 60 49 49 42 50 39 52 53