Utsatthet för brott mot enskild person 2013, enligt NTU 2014. Andel i procent av befolkningen för respektive polisregion och län.
Polisregion Stockholm 13,6
Stockholms län 13,6
Gotlands län 11,3
Polisregion Öst 12,5
Södermanlands län 14,9
Östergötlands län 13,4
Jönköpings län 9,2
Polisregion Syd 13,3
Kronobergs län 13,2
Kalmar län 14,5
Blekinge län 8,5
Skåne län 13,7
Polisregion Väst 11,9
Hallands län 12,8
Västra Götalands län 11,7
Polisregion Bergslagen 10,8
Värmlands län 10,0
Örebro län 12,4
Dalarnas län 10,0
Polisregion Mitt 15,1
Uppsala län 15,9
Västmanlands län 18,2
Gävleborgs län 11,3
Polisregion Nord 11,1
Västernorrlands län 13,7
Jämtlands län 10,9
Västerbottens län 10,0
Norrbottens län 10,1
Hela riket 12,7