Utsatthet i olika grupper i befolkningen för olika typer av brott mot enskild person 2013. Andel i procent.
Utsatta för misshandel därav allvarlig2 Utsatta för hot Utsatta för sexualbrott Utsatta för personrån Utsatta för trakasserier Utsatta för bedrägeri Utsatta för något brott mot enskild person1
SAMTLIGA, 16–79 ÅR 2,3 0,6 4,5 1,3 0,7 5,0 3,5 12,7
Kön
Män 2,7 0,7 3,6 0,2 0,8 3,9 4,0 11,6
Kvinnor 1,9 0,6 5,3 2,4 0,7 6,2 3,0 13,9
Ålder
16–19 år 5,8 1,8 4,9 3,7 1,8 7,1 2,9 17,9
20–24 år 7,2 1,8 8,4 3,8 1,7 7,2 5,1 23,8
25–34 år 3,2 0,8 6,4 1,9 1,0 5,3 4,2 15,8
35–44 år 1,7 0,3 5,4 1,5 0,6 5,6 5,0 14,4
45–54 år 1,4 0,7 4,1 0,7 0,3 5,0 3,4 11,1
55–64 år 1,3 0,4 3,3 0,4 0,4 4,5 3,0 10,0
65–74 år 0,4 0,1 1,4 0,1 0,5 2,8 1,5 5,6
75–79 år 0,1 x 1,7 0,1 0,5 4,4 1,6 7,3
Män
16–24 år 8,1 2,1 5,0 0,4 2,2 4,4 4,2 17,8
25–44 år 2,6 0,5 4,8 0,4 0,6 3,8 5,1 13,2
45–64 år 1,5 0,7 3,0 0,1 0,4 4,4 3,9 10,3
65–79 år 0,5 x 1,4 - 0,5 2,9 1,8 6,1
Kvinnor
16–24 år 5,0 1,4 9,0 7,3 1,2 10,1 4,0 24,9
25–44 år 2,2 0,6 7,0 3,1 1,0 7,2 4,1 17,0
45–64 år 1,2 0,4 4,4 0,9 0,3 5,2 2,5 10,8
65–79 år 0,3 x 1,6 0,1 0,5 3,4 1,3 5,9
Svensk/utländsk bakgrund
Svenskfödda med
– båda/ en förälder
inrikes född(a) 2,3 0,7 4,4 1,4 0,6 4,6 3,3 12,3
– båda föräldrarna
utrikes födda 3,6 0,9 6,1 1,2 1,5 6,6 5,1 16,9
Utrikesfödda 2,0 0,5 4,5 1,2 1,1 6,5 4,0 13,7
Utbildning (högsta)
Förgymnasial 4,2 1,3 3,9 1,8 1,3 5,8 3,4 13,8
Gymnasial 2,2 0,6 4,8 1,2 0,7 5,7 3,6 13,0
Eftergymnasial 1,3 0,3 4,4 1,2 0,5 3,9 3,4 11,7
Familjetyp
Sammanboende
– utan barn 1,3 0,3 3,3 0,7 0,4 3,7 2,6 9,3
– med barn 1,1 0,2 3,7 0,6 0,3 3,4 3,1 10,2
Ensamstående
– utan barn 4,2 1,3 5,6 2,3 1,4 6,8 4,4 17,4
– med barn 3,3 1,2 9,2 2,9 1,0 11,6 5,5 20,5
Bostadstyp
Småhus 1,6 0,4 3,6 1,0 0,5 4,3 3,0 10,9
Flerfamiljshus 3,2 0,9 5,5 1,7 1,1 6,0 4,0 15,0
Boendeort
Storstad 2,0 0,6 4,4 1,3 1,1 5,1 4,0 13,4
Större stad 3,0 0,8 4,9 1,3 0,7 4,9 3,3 13,3
Mindre stad/landsbygd 1,7 0,4 3,8 1,4 0,3 5,1 2,9 11,0
1. Nettoredovisning, vilket innebär att en och samma person endast redovisas en gång även om den kan ha utsatts för flera olika brottstyper.
2. Avser misshandel som varit så allvarlig att den lett till besök hos läkare, sjuksköterska eller tandläkare.
(x) Antalet personer som svarat på frågan är allt för litet för att andelen ska kunna redovisas.
(-) Ingen person i kategorin har uppgett utsatthet för brottet.