Andel som i stor utsträckning känner oro för brottsligheten i samhället, som känner mycket eller ganska stor otrygghet vid utevistelse en sen kväll i det egna området, samt som känner mycket eller ganska stor oro att utsättas för olika brottstyper, NTU 2013. Andel i procent.
Otrygghet vid utevistelse sen kväll Oro över brottsligheten i samhället Oro för närstående Oro för bostads-inbrott Oro för överfall/ misshandel Oro för bilbrott
Stockholm 17 17 24 16 13 14
Uppsala 9 15 21 11 8 10
Södermanland 15 23 26 14 10 12
Östergötland 15 21 25 13 13 11
Jönköping 13 22 24 19 8 12
Kronoberg 15 17 27 23 9 16
Kalmar 14 18 22 18 7 14
Gotland 7 14 19 9 5 9
Blekinge 15 19 24 17 10 12
Skåne 18 22 28 20 12 15
Halland 15 24 25 20 8 13
Västra Götaland 15 22 25 17 10 12
Värmland 8 16 22 15 9 9
Örebro 13 20 22 18 9 10
Västmanland 20 16 22 14 12 14
Dalarna 12 20 25 13 8 11
Gävleborg 14 20 23 13 10 17
Västernorrland 11 16 14 11 6 6
Jämtland 10 15 19 10 6 8
Västerbotten 5 12 12 10 3 4
Norrbotten 10 15 20 8 6 7
Hela riket 15 19 24 16 10 12