Erfarenheter av rättsväsendets myndigheter under de senaste tre åren, enligt NTU 2013. Andel för respektive grupp i befolkningen som varit i kontakt med respektive myndighet, i procent.
2013 (n)
Mycket eller ganska positiva erfarenheter av polisen TOTALT 57 (1891)
Män 52 (966)
Kvinnor 62 (925)
Mycket eller ganska positiva erfarenheter av åklagare TOTALT 50 (237)
Män 48 (135)
Kvinnor 53 (102)
Mycket eller ganska positiva erfarenheter av målsägandebiträde1 TOTALT 75 (106)
Mycket eller ganska nöjd med bemötande i domstol1 TOTALT 60 (177)
Mycket eller ganska lätt att förstå rättegången1 TOTALT 72 (178)
Tillräcklig information om rättegången1 TOTALT 69 (175)
1 Underlaget för personer som deltagit i rättegång är relativt litet. Därför redovisas resultaten inte efter kön för samtliga frågor.