Utsatthet för brott mot enskild person 2012, enligt NTU 2013. Andel i procent av befolkningen för respektive län.
Stockholm 13,6
Uppsala 10,4
Södermanland 14,5
Östergötland 11,3
Jönköping 7,4
Kronoberg 9,4
Kalmar 10,6
Gotland 10,3
Blekinge 12,9
Skåne 12,7
Halland 8,7
Västra Götaland 11,3
Värmland 9,8
Örebro 12,6
Västmanland 7,9
Dalarna 8,7
Gävleborg 9,7
Västernorrland 9,4
Jämtland 11,0
Västerbotten 7,8
Norrbotten 8,2
Hela riket 11,4