Utsatthet för olika typer av brott mot egendom efter familje- och boendeförhållanden 2012. Andel i procent.
Utsatta för bostadsinbrott Utsatta för bilstöld1 Utsatta för stöld ur/från fordon Utsatta för cykelstöld Utsatta för något egendomsbrott2
SAMTLIGA, 16–79 ÅR 0,9 0,4 2,6 5,9 9,2
Familjetyp
Sammanboende utan barn 1,0 0,4 2,8 3,9 7,7
Sammanboende med barn 0,7 0,3 3,4 8,1 11,9
Ensamstående utan barn 0,9 0,4 2,2 6,5 9,2
Ensamstående med barn 0,1 0,2 3,4 9,2 12,1
Bostadstyp
Småhus 1,0 0,2 2,6 4,4 7,7
Flerfamiljshus 0,7 0,6 2,7 7,5 10,6
Boendeort
Storstad 1,2 0,5 3,2 6,0 10,2
Större stad 0,7 0,4 2,2 7,1 9,7
Mindre stad/landsbygd 0,7 0,2 2,3 4,3 7,0
1. Bland hushåll som ägde bil under det aktuella kalenderåret.
2. Nettoredovisning, vilket inebär att ett och samma hushåll endast redovisas en gång även om det kan ha utsatts för flera olika brottstyper.