Erfarenheter av rättsväsendets myndigheter under de senaste tre åren, enligt NTU 2012. Andel för respektive grupp i befolkningen som varit i kontakt med respektive myndighet, i procent.
2012 (n)
Mycket eller ganska positiva erfarenheter av polisen TOTALT 54 (2237)
Män 51 (1201)
Kvinnor 58 (1036)
Mycket eller ganska positiva erfarenheter av åklagare TOTALT 56 (319)
Män 56 (185)
Kvinnor 56 (134)
Mycket eller ganska positiva erfarenheter av målsägandebiträde1 TOTALT 74 (160)
Mycket eller ganska nöjd med bemötande i domstol1 TOTALT 71 (241)
Mycket eller ganska lätt att förstå rättegången1 TOTALT 70 (245)
Tillräcklig information om rättegången1 TOTALT 68 (236)
1 Underlaget för personer som deltagit i rättegång är relativt litet. Därför redovisas resultaten inte efter kön för samtliga frågor.