Utsatthet för brott i län och i vissa kommuner. Personer utsatta för brott mot enskild person och hushåll utsatta för egendomsbrott år 2011, enligt NTU 2012. Andel för respektive län och kommun, i procent.
Brott mot enskild person Egendomsbrott mot hushåll Brott mot enskild person Egendomsbrott mot hushåll
HELA RIKET 11,6 10,4 HELA RIKET 11,6 10,4
Stockholms län 13,5 10,3 Hallands län 11,6 7,4
Botkyrka 9,7 6,9 Halmstad 8,7 8,5
Nacka 10,1 8,1 Kungsbacka 18,1 5,3
Stockholm 14,9 12,1 Västra Götalands län 10,6 9,0
Uppsala län 9,8 11,6 Göteborg 9,2 9,5
Uppsala 11,3 13,2 Borås 9,8 4,2
Södermanlands län 11,2 15,1 Värmlands län 10,7 9,7
Eskilstuna 12,2 17,8 Karlstad 14,7 12,0
Östergötlands län 11,0 10,4 Örebro län 14,2 12,5
Linköping 10,3 9,2 Örebro 16,9 14,7
Norrköping 9,3 14,4 Västmanlands län 12,4 11,1
Jönköpings län 11,6 8,9 Västerås 12,9 15,7
Jönköping 15,5 10,0 Dalarnas län 9,4 7,5
Kronobergs län 11,6 11,6 Gävleborgs län 9,3 7,2
Växjö 10,3 15,3 Gävle 8,6 11,5
Kalmar län 9,2 10,9 Västernorrlands län 9,2 8,1
Kalmar 10,4 17,9 Sundsvall 8,1 8,4
Gotlands län 11,1 5,5 Jämtlands län 11,7 9,6
Blekinge län 8,7 10,0 Östersund 11,5 9,1
Karlskrona 11,2 8,0 Västerbottens län 9,2 8,6
Skåne län 12,5 14,4 Umeå 11,8 9,9
Malmö 14,7 20,6 Skellefteå 5,6 9,1
Lund 11,8 21,9 Norrbottens län 11,1 8,7
Helsingborg 11,3 16,4 Luleå 11,4 14,7