Utsatta för egendomsbrott år 2011 enligt NTU 2012 (andel hushåll). Särredovisning efter familje- och boendeförhållanden. Andel för respektive grupp av hushåll i befolkningen, i procent.
Utsatta för bostadsinbrott Utsatta för bilstöld1 Utsatta för stöld ur/från fordon Utsatta för cykelstöld Utsatta för något egendomsbrott
2011 2011 2011 2011 2011
SAMTLIGA, 16–79 ÅR 1,1 0,4 3,1 6,7 10,4
Familjetyp
Sammanboende utan barn 1,1 0,3 2,8 5,0 8,5
Sammanboende med barn 0,8 0,2 4,7 8,3 12,9
Ensamstående utan barn 1,2 0,5 2,6 6,9 10,4
Ensamstående med barn 1,9 0,8 3,1 11,1 15,7
Bostadstyp
Småhus 1,2 0,2 2,9 5,2 9,0
Flerfamiljshus 1,0 0,7 3,3 8,0 11,8
Boendeort
Storstad 1,4 0,5 3,9 6,8 11,7
Större stad 1,1 0,3 2,5 7,9 11,0
Mindre stad/landsbygd 0,8 0,4 2,5 4,6 7,7
1. Bland hushåll som ägde bil under det aktuella kalenderåret.