Utsatta för brott mot enskild person år 2011 enligt NTU 2012. Andel för respektive grupp i befolkningen, i procent.
Utsatta för misshandel därav allvarlig Utsatta för hot Utsatta för sexualbrott Utsatta för personrån Utsatta för trakasserier Utsatta för bedrägeri Utsatta för något brott mot enskild person1
2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011
SAMTLIGA, 16–79 ÅR 2,5 0,7 4,2 0,7 1,1 3,8 3,4 11,6
Kön
Män 3,0 0,8 3,7 0,3 1,4 3,2 4,0 12,0
Kvinnor 2,0 0,5 4,6 1,1 0,7 4,4 2,9 11,1
Ålder
16–19 år 6,6 1,4 5,8 1,9 1,8 7,1 3,0 18,1
20–24 år 7,2 1,9 8,0 1,9 2,9 6,8 6,1 22,0
25–34 år 3,5 0,8 6,7 1,0 1,1 4,1 5,0 16,6
35–44 år 2,4 0,7 4,3 0,5 1,3 3,6 3,6 10,6
45–54 år 1,9 0,7 4,0 0,6 0,8 3,6 3,5 10,8
55–64 år 0,5 x 2,9 0,3 0,6 2,3 2,5 7,4
65–74 år 0,2 x 0,9 0,2 0,3 2,6 1,8 5,5
75–79 år 0,3 x 0,6 0,1 0,7 2,0 1,5 4,5
Män
16–24 år 8,9 2,0 6,3 0,5 3,2 4,8 5,0 20,4
25–44 år 3,5 0,8 5,0 0,4 1,7 3,2 4,9 14,3
45–64 år 1,0 0,4 2,9 0,2 0,6 2,6 3,5 8,7
65–79 år 0,3 x 0,9 0,2 0,7 2,7 2,3 6,4
Kvinnor
16–24 år 4,8 1,2 7,7 3,4 1,4 9,3 4,3 19,9
25–44 år 2,3 0,7 5,8 1,0 0,7 4,4 3,6 12,4
45–64 år 1,5 0,3 4,0 0,7 0,8 3,3 2,5 9,6
65–79 år 0,2 x 0,9 0,1 0,1 2,3 1,1 4,1
Svensk/utländsk bakgrund
Svenskfödda med
– båda/ en förälder
inrikes född(a) 2,5 0,7 4,0 0,7 0,9 3,4 2,9 10,9
– båda föräldrarna
utrikes födda 2,6 0,4 4,0 0,5 1,3 5,7 3,9 13,5
Utrikesfödda 2,7 0,7 4,9 0,7 2,0 5,1 5,9 14,3
Utbildning (högsta)
Förgymnasial 4,3 1,0 4,7 1,0 1,6 4,8 3,4 13,7
Gymnasial 2,4 0,5 4,0 0,5 1,2 3,7 3,4 11,4
Eftergymnasial 1,4 0,5 3,9 0,8 0,6 3,1 3,6 10,4
Familjetyp
Sammanboende
– utan barn 1,3 0,2 2,9 0,3 0,7 2,8 2,8 8,5
– med barn 1,5 0,3 3,3 0,4 0,8 2,6 3,3 9,4
Ensamstående
– utan barn 4,4 1,4 5,6 1,3 1,7 5,1 4,0 15,7
– med barn 3,8 0,4 7,4 1,3 0,8 7,6 5,3 16,8
Bostadstyp
Småhus 1,6 0,3 3,0 0,4 1,5 3,1 2,9 9,4
Flerfamiljshus 3,7 1,1 5,5 1,1 4,4 4,5 4,1 14,2
Boendeort
Storstad 2,4 0,6 4,7 0,8 1,6 3,4 4,2 12,7
Större stad 2,8 0,8 4,0 0,7 0,9 4,0 3,1 11,3
Mindre stad/landsbygd 2,2 0,5 3,6 0,6 0,6 4,0 2,7 10,2
(x) Antalet personer som svarat på frågan är allt för litet för att andelen ska kunna redovisas.
1. Nettoredovisning av alla typer av brott mot enskild person.