Andel som i stor utsträckning känner oro för brottsligheten i samhället, som känner mycket eller ganska stor otrygghet vid utevistelse en sen kväll i det egna området, samt som känner mycket eller ganska stor oro att utsättas för olika brottstyper, NTU 2011. Andel i procent.
Otrygghet vid utevistelse sen kväll Oro över brottslig-heten i samhället Oro för närstående Oro för bostadsinbrott Oro för överfall/ misshandel Oro för bilbrott
HELA RIKET 16 19 25 14 12 13
Stockholms län 18 18 28 18 14 15
Huddinge 17 24 33 19 13 XX
Nacka XX 14 24 16 8 XX
Stockholm 18 17 26 17 16 15
Uppsala län 13 13 20 9 9 8
Uppsala 17 10 17 7 7 8
Södermanlands län 16 20 33 12 13 11
Eskilstuna 19 23 36 17 18 11
Östergötlands län 15 19 23 11 11 10
Linköping 16 16 23 11 13 11
Norrköping 20 22 24 12 11 15
Jönköpings län 15 19 20 11 7 11
Jönköping 16 19 21 10 11 10
Kronobergs län 15 14 26 18 9 13
Växjö 18 13 30 20 13 14
Kalmar län 14 16 24 14 9 13
Gotlands län 8 11 16 4 5 8
Blekinge län 17 18 25 19 11 15
Karlskrona 14 17 24 19 11 13
Skåne län 18 21 26 17 15 15
Malmö 25 23 28 14 18 18
Lund 16 12 20 9 11 8
Helsingborg 24 21 33 16 20 15
Kristianstad 18 18 21 20 9 XX
Hallands län 14 18 22 17 9 10
Halmstad 15 15 27 20 12 16
Kungsbacka 13 18 15 8 6 XX
Västra Götalands län 16 22 26 14 13 16
Göteborg 24 25 31 13 19 20
Borås 15 22 22 13 12 XX
Värmlands län 11 13 24 9 6 9
Karlstad 19 11 27 5 9 10
Örebro län 18 21 26 11 15 11
Örebro 23 19 28 10 22 10
Västmanlands län 15 20 25 13 10 16
Västerås 15 20 25 13 11 20
Dalarnas län 13 17 22 8 8 9
Gävleborgs län 15 18 25 11 11 11
Gävle 15 19 25 10 11 8
Västernorrlands län 10 14 20 10 6 10
Sundsvall 13 19 21 11 9 13
Jämtlands län 9 18 18 8 7 11
Östersund 15 19 21 9 9 8
Västerbottens län 8 13 19 9 6 7
Umeå 11 15 18 6 9 8
Skellefteå 5 12 22 12 3 XX
Norrbottens län 15 19 18 10 9 11
Luleå 15 17 21 7 6 XX