Otrygghet och oro att utsättas för olka typer av brott i olika befolkningsgrupper, NTU år 2011. Andel otrygga och oroliga inom respektive grupp i befolkningen i procent.
OTRYGGHET VID UTEVISTELSE SEN KVÄLL1 (andel "går inte ut på grund av otrygghet") STOR ORO ÖVER BROTTSLIGHETEN I SAMHÄLLET ORO ÖVER NÄRSTÅENDE ganska/mycket ofta ORO FÖR BOSTADSINBROTT ganska/mycket ofta ORO FÖR ÖVERFALL/ MISSHANDEL ganska/mycket ofta ORO FÖR STÖLD/ SKADEGÖRELSE PÅ FORDON ganska/mycket ofta
2011 2011 2011 2011 2011 2011
SAMTLIGA, 16–79 år 16 (6) 19 25 14 12 13
Kön
Män 7 (1) 15 19 11 6 12
Kvinnor 25 (11) 22 31 17 17 13
Ålder
16–19 år 15 (3) 6 16 7 14 4
20–24 år 16 (4) 11 23 8 18 11
25–34 år 16 (4) 14 22 12 15 17
35–44 år 13 (4) 19 27 16 11 15
45–54 år 14 (5) 21 33 17 9 16
55–64 år 16 (7) 25 25 17 10 12
65–74 år 19 (10) 25 23 17 9 11
75–79 år 24 (15) 24 17 12 6 8
Män
16–19 år 5 (0) 4 9 4 7 4
20–24 år 6 (0) 8 17 5 9 11
25–34 år 5 (1) 10 19 9 7 17
35–44 år 6 (0) 16 22 14 6 16
45–54 år 7 (1) 20 26 13 6 15
55–64 år 8 (1) 20 18 14 7 10
65–74 år 8 (2) 20 17 15 6 11
75–79 år 13 (6) 19 12 11 5 8
Kvinnor
16–19 år 26 (6) 9 24 9 22 3
20–24 år 29 (8) 13 30 12 30 10
25–34 år 28 (8) 17 25 15 24 18
35–44 år 20 (7) 21 33 18 15 15
45–54 år 20 (10) 23 40 20 12 16
55–64 år 25 (13) 30 33 20 13 14
65–74 år 32 (19) 30 28 18 13 12
75–79 år 37 (26) 27 21 12 8 8
Svensk/utländsk bakgrund
Svenskfödda med…
…båda/en förälder
inrikes född(a) 13 (5) 18 24 13 11 12
…båda föräldrarna
utrikes födda 20 (9) 20 28 15 13 14
Utrikes födda 28 (10) 23 29 18 16 19
Utbildning (högsta)
Förgymnasial 19 (8) 18 24 13 13 11
Gymnasial 16 (6) 22 28 15 12 14
Eftergymnasial 13 (4) 16 23 14 10 13
Familjetyp
Sammanboende utan barn 14 (6) 20 24 15 10 13
Sammanboende med barn 13 (5) 20 31 17 10 15
Ensamstående utan barn 18 (6) 16 20 10 14
Ensamstående med barn 21 (10) 23 39 16 15 11
15
Boendeort
Storstad 18 (6) 20 28 17 15 16
Större stad 16 (6) 18 24 13 11 12
Mindre stad/landsbygd 11 (5) 18 22 11 8 10
Bostadstyp
Småhus 10 (4) 18 24 16 8 11
Flerfamiljshus 23 (8) 19 26 11 16 16
1. Andel som svarat att de antingen känner sig ganska otrygga eller mycket otrygga eller att de inte går ut på grund av otrygghet.