Erfarenhet av polis i samband med utsatthet för brott de senaste tre åren, enligt NTU 2011. Andel i procent för respektive grupp som varit i kontakt med polisen, i procent.
Sammantagen erfarenhet av Polisen Upplevelse av Polisens tillgänglighet Upplevelse av Polisens bemötande Upplevelse av Polisens information om ärendet Upplevelse av Polisen effektivitet i ärendet
Mycket eller ganska positiv Varken positiv eller negativ Mycket eller ganska negativ Mycket eller ganska nöjd Varken nöjd eller missnöjd Mycket eller ganska missnöjd Mycket eller ganska nöjd Varken nöjd eller missnöjd Mycket eller ganska missnöjd Mycket eller ganska nöjd Varken nöjd eller missnöjd Mycket eller ganska missnöjd Mycket eller ganska nöjd Varken nöjd eller missnöjd Mycket eller ganska missnöjd
TOTALT 58 27 15 76 13 11 76 14 9 52 24 24 36 30 34
Män 56 28 17 74 15 12 76 15 9 49 26 25 35 29 35
Kvinnor 60 27 13 78 12 11 77 14 9 55 22 23 38 30 32
Ålder
16–19 år 69 23 8 85 10 5 83 12 5 60 14 26 50 22 27
20–24 år 55 30 16 77 12 12 79 13 9 47 25 28 35 31 34
25–34 år 51 31 18 77 13 10 75 16 9 51 24 25 29 36 35
35–44 år 57 28 15 78 13 10 77 13 9 49 29 22 34 34 32
45–54 år 57 29 15 72 15 13 74 18 8 52 25 24 38 26 36
55–64 år 61 24 15 72 14 14 75 12 13 52 24 24 41 24 35
65–74 år 65 22 13 75 14 12 77 13 10 58 22 20 41 27 32
75–79 år 67 15 18 74 11 16 78 12 10 54 22 24 41 29 30
Män
16–24 år 61 28 11 78 12 10 83 12 5 52 24 24 42 29 28
25–44 år 52 29 20 75 15 11 75 15 10 45 29 26 28 34 38
45–64 år 57 29 14 71 15 13 74 16 10 49 27 24 39 25 36
65–79 år 59 22 18 70 15 14 74 14 12 57 20 23 41 24 35
Kvinnor
16–24 år 58 27 15 81 10 9 77 13 10 50 19 31 38 27 35
25–44 år 58 30 12 81 10 9 78 14 8 56 23 21 36 35 29
45–64 år 60 25 15 72 14 14 76 14 10 55 21 24 39 25 35
65–79 år 73 18 9 79 11 10 81 12 7 58 24 18 41 31 28
Svensk/utländsk bakgrund
Svenskfödda med
– båda/en förälder inrikes född(a) 58 28 14 76 13 11 77 15 9 52 25 23 37 31 32
– båda föräldrarna utrikes födda 66 22 12 82 11 7 84 11 5 54 21 25 40 25 35
Utrikesfödda 53 27 20 72 15 13 72 15 13 47 24 29 34 23 43
Utbildning (högsta)
Förgymnasial 62 22 16 76 13 11 79 11 10 53 21 27 42 25 33
Gymnasial 56 26 18 74 13 14 75 14 10 49 24 28 36 28 36
Eftergymnasial 58 31 11 77 14 8 76 16 8 54 27 19 34 33 33
Familjetyp
Sammanboende
– utan barn 60 28 12 76 12 12 77 14 10 52 25 23 35 32 33
– med barn 58 26 16 76 13 11 77 15 8 53 23 24 36 30 34
Ensamstående
– utan barn 58 27 15 76 14 10 77 14 9 50 24 26 38 28 34
– med barn 47 29 24 69 15 16 72 18 10 49 23 28 36 23 42
Bostadstyp
Småhus 60 27 13 74 14 12 78 14 8 53 25 22 38 30 32
Flerfamiljshus 56 27 17 77 12 10 75 15 10 50 24 26 35 30 35
Boendeort
Storstad 57 29 15 78 12 10 75 15 9 51 26 23 36 29 34
Större stad 57 27 16 74 14 12 77 15 8 52 23 25 37 31 32
Mindre stad/landsbygd 61 25 14 74 14 13 77 12 11 51 24 26 37 27 36