Utsatthet för brott i län och i vissa kommuner. Personer utsatta för brott mot enskild person och hushåll utsatta för egendomsbrott år 2010, enligt NTU 2011. Andel för respektive län och kommun, i procent.
Brott mot enskilda personer Egendomsbrott mot hushåll Brott mot enskilda personer Egendomsbrott mot hushåll
HELA RIKET 11,4 10,0 HELA RIKET 11,4 10,0
Stockholms län 12,2 9,8 Hallands län 9,8 9,3
Huddinge 15,6 5,7 Halmstad 9,5 16,6
Nacka 6,5 12,5 Kungsbacka 13,8 6,9
Stockholm 13,1 11,5 Västra Götalands län 12,2 9,3
Uppsala län 9,5 10,5 Göteborg 15,1 10,9
Uppsala 9,3 11,4 Borås 9,1 5,2
Södermanlands län 13,6 10,2 Värmlands län 9,9 6,4
Eskilstuna 11,8 14,4 Karlstad 8,4 6,7
Östergötlands län 10,7 9,7 Örebro län 10,6 10,6
Linköping 9,3 12,8 Örebro 9,9 15,1
Norrköping 17,9 10,1 Västmanlands län 7,8 9,8
Jönköpings län 11,0 7,7 Västerås 7,3 12,6
Jönköping 13,5 9,6 Dalarnas län 9,1 10,2
Kronobergs län 9,1 12,0 Gävleborgs län 10,9 11,2
Växjö 11,5 16,0 Gävle 4,4 10,4
Kalmar län 7,8 9,8 Västernorrlands län 9,2 6,2
Gotlands län 9,5 9,6 Sundsvall 11,3 8,7
Blekinge län 9,4 6,8 Jämtlands län 9,1 4,9
Karlskrona 8,8 4,1 Östersund 10,7 4,7
Skåne län 14,2 14,8 Västerbottens län 11,4 8,4
Malmö 19,3 20,0 Umeå 16,6 10,1
Lund 11,5 18,0 Skellefteå 6,2 8,8
Helsingborg 12,0 16,9 Norrbottens län 8,1 6,8
Kristianstad 10,4 12,4 Luleå 9,0 11,9