Erfarenheter av rättsväsendet bland personer som varit i kontakt med polisen på grund av att de anmält ett brott eller medverkat som målsägande i en rätteång under de senaste tre åren, enligt NTU 2010. Andel i procent.
Mycket positiva Ganska positiva Varken positiva eller negativa Ganska negativa Mycket negativa
Erfarenheter av polisen TOTALT 27 30 29 8 6
(n=2 194) Män 25 30 29 8 8
Kvinnor 30 31 28 8 4
Erfarenheter av målsägandebiträde (n=155) TOTALT 45 26 19 6 4
Erfarenheter av åklagare TOTALT 26 29 21 9 15
(n=302) Män 23 31 21 9 15
Kvinnor 31 24 22 7 15
Mycket nöjd Ganska nöjd Varken nöjd eller missnöjd Ganska missnöjd Mycket missnöjd
Bemötande i domstol TOTALT 26 38 19 8 9
(n=256)
Mycket lätt Ganska lätt Varken lätt eller svårt Ganska svårt Mycket svårt
Förståelse av rättegången TOTALT 36 36 14 10 5
(n=258)
Tillräcklig Oillräcklig
Information om rättegången TOTALT 66 34
(n=246) Män 64 36
Kvinnor 70 30