Erfarenhet av polis i samband med utsatthet för brott de senaste tre åren, enligt NTU 2010. Andel i procent för respektive grupp som varit i kontakt med polisen, i procent.
Sammantagen erfarenhet av Polisen Upplevelse av Polisens tillgänglighet Upplevelse av Polisens bemötande Upplevelse av Polisens information om ärendet Upplevelse av Polisen effektivitet i ärendet
Mycket eller ganska positiv Varken positiv eller negativ Mycket eller ganska negativ Mycket eller ganska nöjd Varken nöjd eller missnöjd Mycket eller ganska missnöjd Mycket eller ganska nöjd Varken nöjd eller missnöjd Mycket eller ganska missnöjd Mycket eller ganska nöjd Varken nöjd eller missnöjd Mycket eller ganska missnöjd Mycket eller ganska nöjd Varken nöjd eller missnöjd Mycket eller ganska missnöjd
TOTALT 57 29 14 76 13 11 78 14 8 48 25 26 33 29 38
Män 55 29 17 74 14 12 76 15 9 46 25 29 33 26 41
Kvinnor 60 28 11 78 12 10 79 13 8 52 26 22 34 32 34
Ålder
16–19 år 55 29 15 80 13 8 79 10 11 50 22 28 42 23 35
20–24 år 51 29 21 76 12 12 74 15 11 47 23 31 33 26 41
25–34 år 51 35 14 73 17 10 74 18 8 43 28 30 30 31 39
35–44 år 57 30 13 77 12 11 79 14 7 46 27 27 31 30 38
45–54 år 56 29 15 73 15 12 79 14 7 46 27 28 32 26 43
55–64 år 64 22 14 75 13 12 79 12 9 57 22 21 37 28 35
65–74 år 71 20 9 81 10 9 79 11 10 58 24 18 39 33 28
75–79 år 65 24 11 81 10 9 81 8 11 60 27 13 34 40 26
Män
16–24 år 46 31 24 75 12 14 72 15 13 45 23 32 37 24 40
25–44 år 55 31 15 74 15 11 76 16 8 42 25 33 30 29 41
45–64 år 57 26 17 72 16 13 78 13 8 48 25 27 34 23 42
65–79 år 61 26 13 78 12 11 77 14 9 55 26 19 34 31 35
Kvinnor
16–24 år 60 26 13 81 12 7 80 11 9 51 21 27 36 27 38
25–44 år 53 35 13 76 13 11 77 16 6 47 30 23 31 34 35
45–64 år 64 25 11 77 12 12 80 13 8 54 24 22 34 31 36
65–79 år 81 14 5 85 8 7 82 6 11 63 23 15 44 38 18
Svensk/utländsk bakgrund
Svenskfödda med
– båda/en förälder inrikes född(a) 58 30 13 77 14 10 79 14 7 49 27 24 33 31 36
– båda föräldrarna utrikes födda 59 24 18 75 7 18 79 12 10 51 25 24 34 34 32
Utrikesfödda 54 26 20 69 14 16 71 16 13 44 16 40 34 17 49
Utbildning (högsta)
Förgymnasial 59 24 16 78 11 12 78 11 11 53 24 24 42 23 35
Gymnasial 58 27 16 73 14 14 78 13 9 46 24 30 33 28 39
Eftergymnasial 55 34 12 78 14 8 77 17 6 49 28 23 30 32 38
Familjetyp
Sammanboende
– utan barn 57 29 14 75 12 13 78 13 9 49 28 23 30 33 38
– med barn 58 29 13 79 11 10 81 15 4 48 26 26 34 30 36
Ensamstående
– utan barn 56 29 16 74 16 10 75 15 10 47 24 29 36 24 40
– med barn 61 23 16 78 14 8 79 12 9 54 17 30 34 33 33
Bostadstyp
Småhus 57 29 14 77 11 12 79 13 8 48 27 25 33 29 38
Flerfamiljshus 57 29 15 74 15 11 76 15 9 49 24 28 34 29 37
Boendeort
Storstad 59 29 12 78 12 9 80 15 6 48 27 25 32 30 37
Större stad 54 30 16 75 14 11 75 15 10 50 23 27 34 28 38
Mindre stad/landsbygd 58 25 17 71 14 15 77 10 12 46 25 29 35 28 38