Erfarenhet av polis i samband med utsatthet för brott de senaste tre åren, enligt NTU 2009. Andel i procent för respektive grupp som varit i kontakt med polisen, i procent.
Sammantagen erfarenhet av Polisen Upplevelse av Polisens tillgänglighet Upplevelse av Polisens bemötande Upplevelse av Polisens information om ärendet Upplevelse av Polisen effektivitet i ärendet
Mycket eller ganska positiv Varken positiv eller negativ Mycket eller ganska negativ Mycket eller ganska nöjd Varken nöjd eller missnöjd Mycket eller ganska missnöjd Mycket eller ganska nöjd Varken nöjd eller missnöjd Mycket eller ganska missnöjd Mycket eller ganska nöjd Varken nöjd eller missnöjd Mycket eller ganska missnöjd Mycket eller ganska nöjd Varken nöjd eller missnöjd Mycket eller ganska missnöjd
TOTALT 56 30 15 73 16 12 76 14 10 47 28 25 33 31 36
Män 52 30 18 72 15 14 75 14 11 44 27 29 31 29 39
Kvinnor 61 29 10 74 17 9 77 15 8 51 29 20 36 33 31
Ålder
16–19 år 57 26 17 79 11 10 81 10 8 46 22 33 40 22 38
20–24 år 52 34 15 74 15 11 73 15 12 41 23 36 31 32 37
25–34 år 51 33 16 72 16 11 72 17 10 45 31 24 31 32 36
35–44 år 56 31 13 74 15 11 77 14 9 46 30 24 32 32 37
45–54 år 55 29 15 71 16 13 80 11 10 49 27 24 30 29 40
55–64 år 57 27 16 68 17 15 72 18 9 48 28 24 35 32 33
65–74 år 64 27 9 75 17 8 78 13 9 56 27 17 42 31 26
75–79 år 72 14 14 80 8 12 83 7 10 63 19 18 44 33 23
Män
16–24 år 50 31 19 74 11 14 75 12 13 38 20 41 34 26 40
25–44 år 50 33 18 72 14 14 75 14 11 42 30 28 29 31 41
45–64 år 52 29 20 68 17 15 74 16 10 44 28 28 30 30 40
65–79 år 65 24 11 75 15 9 79 10 10 63 17 20 46 28 26
Kvinnor
16–24 år 57 25 18 78 16 7 77 14 8 48 25 27 35 32 33
25–44 år 60 21 19 74 18 8 75 17 8 49 31 19 35 34 31
45–64 år 63 13 24 72 16 12 79 12 8 54 27 19 36 32 33
65–79 år 38 29 33 76 15 9 79 14 7 52 34 14 38 37 25
Svensk/utländsk bakgrund
Svenskfödda med
– båda/en förälder inrikes född(a) 56 31 13 73 16 11 77 15 15 47 29 24 32 33 35
– båda föräldrarna utrikes födda 54 31 15 72 18 10 81 8 8 46 28 26 32 33 35
Utrikesfödda 55 23 21 68 16 16 71 10 19 47 21 32 39 19 42
Utbildning (högsta)
Förgymnasial 58 25 17 74 12 15 79 9 13 48 21 31 38 26 36
Gymnasial 55 30 15 71 17 13 76 15 10 47 29 24 34 30 36
Eftergymnasial 55 33 12 75 16 9 75 17 8 47 30 23 29 36 35
Familjetyp
Sammanboende
– utan barn 57 28 15 72 16 12 75 15 10 47 28 26 33 32 35
– med barn 54 32 14 73 16 11 78 14 9 51 26 24 33 29 38
Ensamstående
– utan barn 56 30 14 74 14 12 76 15 10 46 28 26 35 31 35
– med barn 57 30 13 72 17 11 78 12 10 41 36 23 28 36 36
Bostadstyp
Småhus 56 29 14 73 15 12 77 14 9 48 27 26 33 31 36
Flerfamiljshus 55 30 15 72 16 11 76 14 11 46 29 25 34 30 36
Boendeort
Storstad 56 32 12 72 17 11 73 17 10 45 30 25 31 33 36
Större stad 56 28 15 74 15 11 77 13 10 51 27 23 35 32 33
Mindre stad/landsbygd 55 28 17 71 14 14 79 12 9 46 25 30 34 26 40
(x) Antalet observationer understiger fyra.