Utsatthet för brott i län och i vissa kommuner. Personer utsatta för brott mot enskild person och hushåll utsatta för egendomsbrott år 2008, enligt NTU 2009. Andel för respektive län och kommun, i procent.
Brott mot enskilda personer Egendomsbrott mot hushåll Brott mot enskilda personer Egendomsbrott mot hushåll
HELA RIKET 11,5 11,2
Stockholms län 13,1 10,9 Kristianstad 8,2 8,9
Huddinge 7,6 6,5 Hallands län 9,4 9,7
Stockholm 14,7 12,4 Halmstad 7,4 9,5
Nacka 6,5 12,8 Varberg 6,3 11,8
Uppsala län 10,4 13,3 Kungsbacka 13,0 12,2
Uppsala 12,2 15,4 Västra Götalands län 11,9 11,3
Södermanlands län 9,6 9,7 Göteborg 13,9 11,6
Eskilstuna 12,7 16,1 Borås 20,9 10,7
Östergötlands län 10,5 12,8 Värmlands län 10,7 10,8
Linköping 11,3 15,0 Karlstad 10,4 15,7
Norrköping 11,4 13,3 Örebro län 13,3 14,8
Jönköpings län 13,0 11,0 Örebro 13,8 17,6
Jönköping 13,1 9,5 Västmanlands län 12,1 14,3
Kronobergs län 9,5 12,0 Västerås 13,8 16,8
Växjö 10,6 14,5 Dalarnas län 8,3 7,5
Kalmar län 8,3 10,3 Gävleborgs län 8,7 11,5
Kalmar 10,5 12,5 Gävle 8,6 12,1
Gotlands län 11,6 10,1 Västernorrlands län 13,7 7,4
Blekinge län 10,3 9,0 Sundsvall 14,8 7,9
Karlskrona 12,4 8,1 Jämtlands län 12,3 7,8
Ronneby 9,7 8,1 Östersund 14,0 9,3
Karlshamn 11,5 11,6 Västerbottens län 8,9 9,8
Skåne län 11,8 13,2 Umeå 6,1 10,1
Malmö 14,9 18,1 Skellefteå 7,3 11,6
Lund 9,7 11,4 Norrbottens län 10,5 9,2
Helsingborg 15,4 14,4 Luleå 10,4 10,6