Utsatta för egendomsbrott år 2008 enligt NTU 2009 (andel hushåll). Särredovisning efter familje- och boendeförhållanden. Andel för respektive grupp av hushåll i befolkningen, i procent.
Utsatta för bostadsinbrott Utsatta för bilstöld3 Utsatta för stöld ur/från fordon Utsatta för cykelstöld Utsatta för något egendomsbrott
2008 2008 2008 2008 2008
SAMTLIGA, 16–79 ÅR 1,0 0,7 3,7 6,9 11,2
Familjetyp
Sammanboende utan barn 0,8 0,6 3,5 4,4 8,6
Sammanboende med barn 0,7 0,8 4,4 9,2 14,2
Ensamstående utan barn 1,0 0,7 3,5 7,5 11,5
Ensamstående med barn 2,0 x 4,8 11,5 16,9
Boendeort
Storstad 1,1 0,7 4,6 6,8 11,9
Större stad 0,8 0,9 3,3 8,3 12,2
Mindre stad/landsbygd 0,9 0,6 3,1 5,4 9,0
Bostadstyp
Småhus 1,0 0,5 3,2 5,2 9,1
Flerfamiljshus 0,9 1,0 4,1 8,6 13,1
1. Bland hushåll som ägde bil under det aktuella kalenderåret.
(x) Antalet observationer understiger fyra.