Andel som i stor utsträckning känner oro för brottsligheten i samhället, som känner mycket eller ganska stor otrygghet vid utevistelse en sen kväll i det egna området, samt som känner mycket eller ganska stor oro att utsättas för olika brottstyper, NTU 2008. Andel i procent.
Otrygghet vid utevistelse sen kväll Oro över brottslig-heten i samhället Oro för närstående Oro för bostadsinbrott Oro för överfall/ misshandel Oro för bilbrott
HELA RIKET 17 29 30 15 14 18
Stockholms län 18 26 31 15 17 17
Huddinge 23 33 35 16 17 15
Botkyrka 25 36 35 15 19 16
Haninge 17 25 35 11 12 17
Stockholm 21 25 32 14 18 19
Södertälje 19 43 34 17 14 13
Nacka 17 26 30 17 23 10
Solna 20 28 27 8 18 35
Uppsala län 14 22 28 15 11 14
Uppsala 14 19 32 12 13 15
Södermanlands län 17 25 28 15 13 20
Eskilstuna 23 25 32 17 16 21
Östergötlands län 14 31 32 13 13 17
Linköping 16 30 32 12 15 14
Norrköping 15 30 33 13 16 19
Jönköpings län 14 26 30 15 10 21
Jönköping 16 22 29 13 12 19
Kronobergs län 19 27 31 23 12 21
Växjö 20 23 31 19 17 23
Kalmar län 14 36 30 20 11 19
Kalmar 19 30 27 11 14 20
Gotlands län 12 22 24 8 10 10
Blekinge län 21 31 31 23 15 19
Karlskrona 21 33 28 17 15 19
Karlshamn 16 26 30 23 12 18
Skåne län 22 34 37 20 18 23
Malmö 30 31 36 17 19 25
Lund 10 16 24 10 15 18
Helsingborg 31 35 48 26 24 25
Kristianstad 21 40 43 22 21 30
Hallands län 18 34 35 19 16 22
Halmstad 24 35 36 16 15 25
Kungsbacka 11 36 35 18 14 19
Västra Götalands län 16 33 30 17 14 21
Göteborg 20 35 33 15 18 25
Borås 15 28 27 14 16 17
Värmlands län 13 23 27 9 10 13
Karlstad 21 24 28 8 11 12
Örebro län 20 27 30 14 14 19
Örebro 20 30 34 13 19 19
Västmanlands län 17 24 26 12 12 17
Västerås 17 25 28 9 13 14
Dalarnas län 15 31 27 12 9 14
Falun 18 23 29 10 11 9
Gävleborgs län 17 30 28 15 13 17
Gävle 19 29 31 13 15 16
Västernorrlands län 15 29 29 14 12 14
Sundsvall 17 29 38 15 13 12
Jämtlands län 9 27 23 6 6 11
Östersund 14 26 23 6 8 9
Västerbottens län 13 23 22 7 8 7
Umeå 15 23 25 8 12 9
Skellefteå 14 20 22 9 6 9
Norrbottens län 10 25 23 10 7 12
Luleå 11 28 24 11 7 14