Utsatta för egendomsbrott år 2007 enligt NTU 2008 (andel hushåll). Särredovisning efter familje- och boendeförhållanden. Andel för respektive grupp av hushåll i befolkningen, i procent.
Utsatta för bostadsinbrott Utsatta för bilstöld2 Utsatta för stöld ur/från fordon Utsatta för cykelstöld Utsatta för något egendomsbrott
2007 2007 2007 2007 2007
SAMTLIGA, 16–79 ÅR 0,9 0,6 4,1 7,1 11,7
Familjetyp
Sammanboende utan barn 0,7 0,5 3,5 5,0 9,0
Sammanboende med barn 1,1 1,1 4,4 9,8 15,2
Ensamstående utan barn 0,9 1,0 4,3 7,1 11,8
Ensamstående med barn 0,8 0,4 5,6 13,1 17,8
Boendeort
Storstad 0,9 1,0 5,1 6,3 12,1
Större stad 0,9 0,7 3,6 8,4 12,5
Mindre stad/landsbygd 0,7 0,6 3,4 6,5 10,2
Bostadstyp
Småhus 0,8 0,5 3,5 5,7 9,6
Flerfamiljshus 0,9 1,3 4,7 8,5 13,7
1. Bland hushåll som ägde bil under det aktuella kalenderåret.
(x) Antalet observationer understiger fyra.