Erfarenheter av rättsväsendet bland personer som medverkat som målsägande i en rätteång under de senaste tre åren enligt NTU 2007. Andel i procent.
Mycket positiva Ganska positiva Varken positiva eller negativa Ganska negativa Mycket negativa
Erfarenheter av målsägandebiträde 39 36 15 5 6
(n=169)
Erfarenheter av åklagare 21 35 25 9 10
(n=286)
Mycket nöjd Ganska nöjd Varken Ganska missnöjd Mycket missnöjd
nöjd eller
missnöjd
Bemötande i domstol 29 38 16 7 10
(n=286)